Auroranlinnan osakehuoneistot

Invånare

Boendestörningar

Hyresvärdens och hyresgästens ansvar och skyldigheter stadgas förutom i hyreslagen och så kallade gemensamma spelregler enligt god sed dessutom av Helsingfors stads ordningsregler och husbolagens ordningsregler. Fastighetens ordningsregler har utarbetats för att främja trivseln, hälsan och säkerheten för de boende, så att det är lika roligt för alla att bo i sina hem. Därför är det till fördel för alla att följa dem. Fastighetens ordningsregler finns vanligen på anslagstavlan. De fås även av husets disponent.

Den boende ansvarar även för att hens gäster följer hyreslagen och ordningsreglerna.

Störande boende

Att bo i ett fastighetsbolag innebär att man i egen bostad kan höra normala boenderelaterade ljud från gården, trappuppgången eller grannbostäderna. Alla boende uppmanas och uppmuntras att ta hänsyn till andra i sitt boende. För verksamhet som hänför sig till att röra sig i bostaden, ha husdjur, spela och lyssna på musik, ordna fester, motionera, arbeten som orsakar buller och annan liknande verksamhet finns det skäl att fundera över hur väl ljudet förmedlas till andra delar av fastigheten via eller genom dess strukturer.

I husbolagets ordningsregler har man till exempel bestämt de tider när även normalt boende ska orsaka mindre ljud i huset. Tystnad iakttas vanligen kl. 22.00–7.00. Till god grannsämja hör naturligtvis att inte orsaka störningar även vid övriga tider. Det betyder att man inte ska föra onödigt oväsen även vid övriga tider.

En boende som störs i allvarliga eller upprepade störningssituationer ska kontakta bostadsaktiebolagets disponent och göra en fritt formulerad skrivelse om störningen eller anmäla störningen med husbolagets befintliga formulär för störningsanmälan. Skrivelsen måste innehålla underskrift av två lägenhetsinnehavare.

Störande rökning

Anmälan om störande rökning kan göras om tobaksrök som tränger in i den egna bostaden. Anmälan lämnas in till bostadsaktiebolagets disponent för eventuella utredningar och fortsatta åtgärder.

En boende som störs i allvarliga eller upprepade störningssituationer ska kontakta bostadsaktiebolagets disponent och göra en fritt formulerad skrivelse om störningen eller anmäla störningen med husbolagets befintliga formulär för störningsanmälan. Skrivelsen måste innehålla underskrift av två lägenhetsinnehavare.