Auroranlinnan osakehuoneistot

Ansökning om bostad

Fastighets Ab Auroraborg äger mer än 6 000 lägenheter i olika delar av Helsingfors. Cirka 4 200 lägenheter finns i fastigheter helägda av bolaget och 1 863 bostadsrätter i olika bostadsaktiebolag. En del av lägenheterna hyrs ut till Helsingfors stads industrier eller företag som personallägenheter.

Du hittar mer information om lägenheter under Våra bostäder och om hur du söker lägenheter här.