Auroranlinnan osakehuoneistot

Invånare

Skötsel av vitvaror

Spis

Spisen är fast ansluten till elnätet. Anslutningen får endast frånkopplas av en elmontör.

För att spisen och ugnen ska fungera effektivt, måste de rengöras regelbundet.

Kylskåp

Kylskåp kräver underhåll för att fungera bra. Kylskåp, svalskåp och eventuellt frysfack ska avfrostas 2–4 gånger per år, såvida anordningen inte har automatisk avfrostning.

Hyresgästen ska även rengöra rörsystemet på baksidan av kyl- och svalskåpet från damm och golvutrymmet under kylskåp som står på golvet. Kylskåpet ska flyttas försiktigt för rengöringen. Stickkontakten dras ur uttaget under tiden det flyttas.

Ett särskilt viktigt ställe som kräver regelbunden rengöring är kyl- och svalskåpets avledningsrör för avfrostningsvatten som löper genom bakväggen, eftersom det lätt kan bli tilltäppt.