Auroranlinnan osakehuoneistot

Invånare

Felanmälan

Felanmälan görs enligt anvisningarna i ansvarsfördelningstabellen:

– fel som hör till fastigheten anmäls enligt husbolagets anvisning till servicebolaget, gårdskarlen eller disponenten

– fel som hyresvärden ska sköta anmäls till den egna hyresvärden

Ladda ner eller skriv ut ansvarsfördelningstabellen.

Fel som hör till husbolagets reparationsansvar anmäls till husbolagets felanmälningstjänst, i allmänhet till felanmälningstjänsten för fastighetens servicebolag. Noggrannare information om vart fel som husbolaget har reparationsansvar för ska anmälas finns i allmänhet på anslagstavlan och fås dessutom av kundtjänsten hos husbolagets disponent och/eller fastighetsskötsel. Information om vilka fel som hör till husbolagets reparationsansvar finns i Ansvarsfördelningstabellen.

Anmälan ska göras omedelbart om läckande kranar och wc-stolar och vattenskador samt övriga fel som kräver omedelbar reparation efter att de upptäckts till husbolagets disponent eller till servicebolaget enligt husbolagets anvisningar.

Misstanke om fuktskada ska anmälas omedelbart efter att det upptäckts till husbolagets disponent eller servicebolag samt till Auroraborgs kontor per e-post till adressen toimisto@helah.fi eller per telefon till numret 020 7199 670 (samtalspris 8,4 cent/min).

Observationer av skadedjur i bostaden ska anmälas omedelbart både till husbolagets disponent och hyresvärden. Observationer av skadedjur i andra delar av fastigheten än i den egna bostaden (till exempel råttor på tomten) anmäls till husbolagets disponent.

Underhåll och reparationer inne i en lägenhet hör till den avtalsenliga hyresvärden. Man önskar att de som hyrt sin bostad direkt av Fastighets Ab Auroraborg gör felanmälan i första hand per e-post till adressen toimisto@helah.fi och bifogar bilder i meddelandet som förtydligar anmälan (till exempel av typskylten på ett söndrigt kylskåp eller en söndrig öppningsmekanism för ett fönster). Fel kan även anmälas per telefon till numret 020 7199 670 (samtalspris 8,4 cent/min).

OBS! En hyresgäst kan bli ersättningsskyldig för en skada som har uppkommit på grund av att man inte har anmält felet eller för ovarsamhet som hänför sig till bostadens användning.

Felanmälan ska alltid göras om läckande vattenkranar till husbolagets felanmälningsjtänst.