Auroranlinnan osakehuoneistot

Invånare

Utflyttning

Nycklar, bastutur, parkeringsplats, flyttningsanmälan

Alla nycklar som överlåtits till hyresgästen ska återlämnas när hyresavtalet upphör.

De egentliga nycklarna till bostaden återlämnas till hyresvärden efter att hyresavtalet upphör. Om så inte sker är hyresgästen skyldig att betala kostnaderna som uppstår för omläggning av lås.

Återlämning av nycklar till bostadsrätter som är hyrda direkt av Fastighets Ab Auroraborg görs till bostadstjänsten i Västra Böle på adressen Evagatan 2.

Eventuella nycklar till tvättstuga, husmorsnycklar och nycklar till parkeringsplats återlämnas till den plats husbolaget meddelat. Uppsägning av eventuella bastuturer och parkeringsplatser görs likaså till den plats husbolaget meddelat.

Flyttningsanmälan till befolkningsregistret är enklast att göra elektroniskt på en gemensam formulär av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och Posten. Mer information https://www.posti.fi/flyttanmalan/

Slutstädning och tömning av bostaden

Den boende är skyldig att tömma och städa bostaden innan hyresavtalet upphör. Bostadens lösöresförråd ska tömmas och hyresgästens cyklar e.d. ska avlägsnas från de gemensamma förråden i samband med flytten. Inga möbler, hemelektronik, idrottsredskap eller liknande utrustning får lämnas i sopskjulet. Saker som blir överflödiga i flytten ska lämnas till HRM:s Sortti-stationer eller Återvinningscentraler.

Om bostaden inte har tömts och städats eller om de tillhörande förråden inte har tömts i samband med flytten, utförs arbetet på uppdrag av hyresvärden och den utflyttande hyresgästen faktureras för kostnaderna. Anvisningar om slutstädningen ges till kunden i samband med bekräftelsen av uppsägningen.