Auroranlinnan osakehuoneistot

Invånare

TV och bredband

Fastigheterna är anslutna antingen till antennätet eller kabel-tv-nätet. Kontrollera av husbolagets disponentbyrå eller fastighetsservicebolag till vilket nät din bostad är ansluten.

Tillstånd måste anhållas av husbolagets disponent för alla installationer av tilläggsantenner, exempelvis för satellitantenner. Antenner får inte fästas i väggar eller tak.

Den boende ansvarar för anskaffning av bredband om inte husbolaget har skaffat s.k. husbolagsbredband till fastigheten.