Auroranlinnan osakehuoneistot

Invånare

Tjänster för invånarna

Det finns bostadsspecifika skillnader enligt hur man har beslutat i enskilda bostadsaktiebolag om skötseln av praktiska tjänster som hänför sig till boendet. Till exempel saker som hänför sig till bastuturer och bilplatser sköts av bostadsaktiebolaget, i praktiken i allmänhet antingen det företag som ansvarar för disponenttjänsten eller fastighetsskötseln. Mer information får man från det egna bostadshusets anslagstavla och av fastighetens disponent.

Fastighets Ab Auroraborgs kontor betjänar de kunder som har ingått hyresavtal direkt med företaget i saker under boendetiden. Företagets kontor finns i Västra Böle på adressen Evagatan 2. Se närmare på sidan Kontakt.

Övriga kunder uträttar sina ärenden med den hyresvärd som anges i hyresavtalet.