Auroranlinnan osakehuoneistot

Invånare

Andrahandsuthyrning och användning för inkvartering

Fastighets Ab Auroraborgs bostäder är endast avsedda för boende. Villkoren i hyresavtalet förbjuder entydigt all användning av bostaden i vinstsyfte, till exempel genom tjänsten Airbnb. Likaså är det absolut förbjudet att hyra ut bostaden i andra hand åt en annan person. Om du bryter mot dessa villkor leder det till omedelbar hävning av hyresavtalet.

Undantaget från huvudregeln gällande andrahandsuthyrning är fall där hyresgästen på grund av arbete eller vidareutbildning tillfälligt måste flytta till en annan ort eller utomlands, då kan man få tillstånd att tillfälligt hyra ut bostaden till en annan. Tillstånd för sådant tillfälligt byte av boende anhålls på förhand av Fastighets Ab Auroraborg genom att använda den för ändamålet avsedda formulären. För andrahandsuthyrning gäller också att hyresgästen inte får göra vinst på uthyrningen.

Huvudhyresgästen får överlåta högst hälften av lägenheten (hälften av rumsantalet) att användas av en annan för boende utan tillstånd av hyresvärden under förutsättning att underuthyrningen inte orsakar märkbar olägenhet eller störning för hyresvärden.

Huvudhyresgästen ska meddela den egna hyresvärden och villkoren i det egna hyresavtalet till underhyresgästen. Underhyresgästen ska dessutom anmälas till husbolaget. Servicebolaget öppnar dörrar endast för personer som är upptagna i boendeförteckningen, om till exempel nycklarna tappas bort eller glöms hemma.

Huvudhyresgästen ansvarar för hyresbetalningen, vederlag (bastuavgifter, parkeringsplats osv.) för en underuthyrd bostad samt övriga skyldigheter i anslutning till avtalet. Huvudhyresgästen ansvarar även för att underhyresgästen följer ordningsreglerna och övriga villkoren i hyresavtalet i allt boende.

Om Fastighets Ab Auroraborg observerar att en boende utövar olovlig inkvarteringsverksamhet i företagets bostad bär företaget sitt samhälleliga ansvar och anmäler verksamheten till skattemyndigheten och FPA för omvärdering av eventuella stöd.

Huvudhyresgästen får överlåta högst hälften av lägenheten (hälften av rumsantalet) att användas av en annan för boende utan tillstånd av hyresvärden under förutsättning att underuthyrningen inte orsakar märkbar olägenhet eller störning för hyresvärden. Huvudhyresgästen ska meddela egen hyresvärd och villkoren i det egna hyresavtalet till underhyresgästen. Underhyresgästen ska även anmälas till husbolaget. Servicebolaget öppnar dörrar endast för personer som är upptagna i boendeförteckningen om till exempel nycklarna tappas bort eller glöms hemma.