Auroranlinnan osakehuoneistot

Invånare

Rökning

Enligt tobakslagen är det förbjudet att röka i alla gemensamma och allmänna utrymmen i fastigheten, även i hissar. I husbolagets ordningsregler anges till exempel om man får röka i bostaden eller dess balkong och om det finns en egen anvisad rökplats för rökare på fastighetens område. Vid rökning på balkongen och gården följs så kallad god praxis med hänsyn till grannarna i såväl valet av rökplats som renligheten på dem, vilket främst gäller hanteringen av fimpar. Om rökning är förbjuden i husbolaget berör det även lokaler som hör till bostaden.

En boende har rätt och möjlighet att göra en anmälan om störande rökning till bostadsaktiebolagets disponent, om man i hens bostad konstant lider av tobaksrök som kommer in i bostaden till exempel från en annan bostads balkong.

Rökning på balkongen orsakar lätt olägenhet för grannarna. Därför är rökning på balkongen inte önskvärt. Rökning på balkongen kan även vara förbjudet i husets ordningsregler.