Auroranlinnan osakehuoneistot

Invånare

Matning av fåglar

Råttor mår bra om de får mycket näring och hittar bra skydd. Råttor och andra gnagare får rikligt med näring från fågelmatningsställen. Då det är fastighetsägarens ansvar att göra sig av med råttorna och råttproblemet är vanligt i Helsingforsregionen är det därför förbjudet att mata fåglar i många fastigheter samt även på många av Helsingfors stads park- och torgområden o.d. områden på olika håll i staden.

Det är inte tillåtet att mata fåglar varken på den egna gården eller balkongen eller i det gemensamma gårdsområdet om husbolaget har förbjudit matning av fåglar i fastigheten.

Råttor och andra gnagare är bra på att klättra. Därför får de bra tillgång till mat även till exempel från fågelmatningsplatser som hängts i träden.