Järjestyssäännöt ja häiriöt

Tältä sivulta löydät kiinteistöjen järjestyssäännöt sekä tietoa asumishäiriöiden hoitamisesta.

Järjestyssäännöt

Vuokranantajan ja vuokralaisen vastuita ja velvollisuuksia säätelevät huoneenvuokralain lisäksi myös Helsingin kaupungin järjestyssäännöt sekä kiinteistön järjestyssäännöt. Kiinteistön järjestyssäännöt on laadittu asukkaiden viihtyvyyden, terveyden ja turvallisuuden edistämiseksi, joten niiden noudattaminen on kaikille eduksi.

Asukas vastaa myös vieraidensa osalta huoneenvuokralain ja järjestysmääräysten noudattamisesta.

Kiinteistön järjestyssäännöt PDF (81kt)

Vakavien tai toistuvien häiriöiden hoito

Asuminen kiinteistöyhtiössä tarkoittaa, että omaan asuntoon voi kuulua normaaleja asumiseen kuuluvia ääniä pihalta, porrashuoneesta tai naapuriasunnoista. Kaikkia asukkaita kehotetaan ja kannustetaan muut huomioon ottavaan asumiseen. Asunnossa liikkumisen, kotieläinten pitämisen, musiikin soittamisen ja kuuntelemisen, juhlien järjestämisen, kuntoilun, melua aiheuttavien töiden yms. toiminnan yhteydessä on syytä miettiä, miten hyvin ääni kantautuu muualle kiinteistön rakenteissa tai niiden läpi. Etenkin klo 22.00 – 07.00, kun kiinteistöissä vallitsee hiljaisuus, odotetaan vältettävän turhaa äänen synnyttämistä missään osassa kiinteistöä.

Mikäli jokin naapuri aiheuttaa vakavaa tai toistuvaa asumishäiriötä ja etenkin klo 22.00 – 7.00 välillä, asukkailla on oikeus tehdä kiinteistöyhtiölle ilmoitus häiritsevästä asumisesta joko vakavia tai toistuvia häiriötilanteita varten laaditulla häiriöilmoituslomakkeella PDF (720kt) tai vapaamuotoisella ilmoituksella.

Toimintaohjeet vakavissa tai toistuvissa häiriötilanteissa:

  1. Häiritty asukas tekee vapaamuotoisen ilmoituksen häiriöstä tai ilmoittaa häiriöstä häiriöilmoituslomakkeella. Ilmoituksessa täytyy olla kahden eri huoneiston haltijan allekirjoitus. Ilmoitus toimitetaan asuntopalveluun sähköpostilla osoitteeseen asuntopalvelu @ auroranlinna.fi tai postitse osoitteeseen Auroranlinna, Eevankatu 2, 00240 Helsinki.
  2. Asuntopalvelu lähettää häiriön aiheuttajalle kirjallisen huomautuksen tai varoituksen, jossa kerrotaan, että vuokrasopimus puretaan, jos häiriö jatkuu (tässä vaiheessa todistajan nimi ei tule häirikön tietoon).
  3. Häiriön jatkuessa tulee kahden eri huoneiston asukkaan tehdä isännöitsijälle uusi ilmoitus häiriöstä joko häiriöilmoituslomakkeella tai vapaamuotoisella ilmoituksella, jotta asia menee eteenpäin. Ilmoitusten välillä saa olla aikaa enintään kuusi kuukautta. Asukkaiden tulee olla valmiita menemään todistajiksi käräjäoikeuteen.
  4. Mikäli häiritsevä elämä jatkuu varoittamisen jälkeenkin, vuokranantaja tekee asiasta häätöhaasteen.
  5. Käräjäoikeus päättää asiasta joko kansliakäsittelynä tai oikeudessa. Tässä vaiheessa saatetaan kuulla myös todistajia. Päätöksen kannalta on tärkeää tietää, onko häiriö jatkunut myös käsittelyaikana.
  6. Kun käräjäoikeus tekee häätöpäätöksen, se toimitetaan vuokranantajalle ja edelleen kihlakunnan virastolle.
  7. Kihlakunnanvouti ilmoittaa häätöpäivän vuokranantajalle. Häädön toteuttaa ulosottoviranomainen.

Tupakointi

Tupakkalaki kieltää tupakoinnin kiinteistön kaikissa yhteisissä ja yleisissä tiloissa, myös hisseissä, saunatiloissa, luhtitalojen avoportaikoissa ja luhtikäytävillä sekä tuuletusparvekkeilla.  Lisäksi vuokrasopimuksissa, jotka on tehty 1.1.2019 alkaen on kielletty tupakointi huoneistojen sisällä. 6.10.2021 alkaen tehdyissä sopimuksissa sopimusehdot kieltävät tupakoimisen huoneistojen sisä- ja ulkotiloissa.

Tupakointi asuntojen parvekkeilla tai terasseilla ei ole suositeltavaa tupakan savun muille asukkaille mahdollisesti aiheuttamien haittojen vuoksi. Noudatathan tupakoinnissa hyviin tapoihin kuuluvaa huomaavaisuutta naapureita kohtaan niin tupakointipaikkojen valinnassa kuin tupakantumppien jälkikäsittelyssä.

Häiriötilanteissa voit ottaa yhteyttä meihin lomakkeella ”Ilmoitus häiritsevästä tupakoinnista”.

Häiritsevä tupakointi

Tupakointi on kielletty porrashuoneissa, hisseissä ja muissa yhteisissä tiloissa esimerkiksi saunatiloissa ja kerhohuoneissa. Tupakointi on kiellettyä myös lasten leikkipaikoilla sekä piha-alueella talon sisäänkäyntien ja ilmanottoaukkojen läheisyydessä sekä yhteisillä parvekkeilla tai kiinteistösaunojen terasseilla. Tupakansavu voi kulkeutua näistä paikoista helposti naapureiden asuntoihin, parvekkeille tai porrashuoneeseen. Parvekkeelta parvekkeelle tai terassille tulevien savujen suhteen estokeinoja ei käytännössä ole.

Peruskorjausten myötä kiinteistömme muuttuvat savuttomiksi. Savuttomissa taloissa tupakointi on kielletty huoneistossa, parvekkeilla sekä kiinteistön kaikissa yhteisissä tiloissa sekä ulkoalueilla. Tupakoinnilla tarkoitetaan myös sähkötupakointia. Lisäksi vuokrasopimuksissa, jotka on tehty 1.2.2019 alkaen, on tupakointi kielletty huoneistojen sisällä. 6.10.2021 alkaen tehdyissä sopimuksissa on tupakointikielto; sopimusehdot kieltävät tupakoimisen huoneistojen sisä- ja ulkotiloissa.

Häiritsevästä tupakansavusta tai -hajusta kärsivällä asukkaalla on oikeus tehdä ilmoitus häiritsevästä tupakoinnista, jonka perusteella käynnistetään selvitys ilmoitetusta ongelmasta. Tupakansavua voi tulla huoneistoon joko rakenteista tai ulkopuolelta.

HUONEISTON RAKENTEISTA SISÄLLE TULEVA HÄIRITSEVÄ TUPAKANSAVU
Tupakansavu/-haju tulee jostain huoneiston rakenteesta sisälle, mm. wc:stä, liesituulettimesta, kaapista, pistorasiasta, postiluukusta tai jostain muusta rakenteista. Pyrimme tarvittaessa selvittämään, mistä häiritsevä savu on peräisin, ja voidaanko asialle mahdollisesti tehdä jotakin. Tee sähköinen vikailmoitus tupakoinnista, joka tulee sisälle huoneiston rakenteista

HUONEISTON ULKOPUOLELTA SISÄLLE TULEVA HÄIRITSEVÄ TUPAKANSAVU
Tupakansavu/-haju tulee esim. avonaisista ikkunoista tai parvekkeen ovesta. Auroranlinnalla on käytännössä hyvin harvoin mahdollisuuksia estää pihalta tai toiselta parvekkeelta tulevan savun kulkeutuminen huoneistoon, koska se todennäköisesti vaatisi koko kiinteistön ilmanvaihto-järjestelmän muuttamista tai merkittäviä rakenteellisia muutoksia.

Tarpeen vaatiessa, voimme jakaa huoneistoihin muistutuksena tiedotteen, jossa pyydämme tupakoitsijoita huomioimaan naapuruston, sillä tupakansavu/-haju kulkeutuu yllättävän helposti muiden asuntojen parvekkeille ja asuntoihin sisään. Tee ilmoitus häiritsevästä tupakoinnista, joka tulee huoneiston ulkopuolelta sähköpostilla osoitteeseen: asuntopalvelu @ auroranlinna.fi