Kontakt

24 h jour

Brådskande felärenden, såsom stora vattenläckage, ska alltid anmälas per telefon till 24/7 jouren.

Feljourtjänstens telefonnummer är:

010 286 6245

Ett samtal till servicenumret kostar lika mycket som mobiltelefonavgiften/lokalsamtalsavgiften.