Kontakt

Fastighets Ab Auroraborgs kontor

Evagatan 2, 00240 Helsingfors
Tfn 020 7199 670  (Ett samtal till servicenumren kostar lika mycket som mobiltelefonavgiften/lokalsamtalsavgiften).
E-post asuntopalvelu @ auroranlinna.fi

Kontoret har öppet på må-to klockan 9–15 och på fre klockan 9-14.
I juni, juli och augusti stänger vi kl 14.00. OBS! Avvikelser kan förekomma.

Auroraborgs kontor öppnas tisdagen den 21 maj 2024 kl. 13.00.

Personalens e-postadresser har formatet fornamn.efternamn@auroranlinna.fi. Ett samtal till servicenumret nedan kostar lika mycket som mobiltelefonavgiften/lokalsamtalsavgiften.

Disponentfunktioner (administrativa ärenden)

Disponent (västra distriktet utom Kotkagatan 14-16)
Marjut Vastamäki
Tfn 020 719 9686

Disponent (östra distriktet)
Susanna Nieminen
Tfn 020 719 9672

Disponent (bostadsrätter, Kotkagatan 14-16 och Kyrkslätt)
Erja Adler
Tfn 020 7199 678

Tekniska disponentfunktioner (underhåll, bostadsreparationer)

Felanmälan, klicka här

Informationen om felanmälan förmedlas vid behov till den tekniska disponentfunktionen.

Teknisk disponent (östra distriktet)
Ari Aho
Tfn 020 719 9679

Teknisk disponent (västra distriktet utom Kotkagatan 14-16)
Tanja Malinen
Tfn 020 719 9688

Teknisk disponent (bostadsrätter och affärslokaler, Kotkagatan 14-16 och Kyrkslätt)
Petri Kivimäki
Tfn 020 719 9687

Underhållschef (ledning av fastighetsservice, städning och skötsel av utomhusområden)
Risto Ovaskainen
Tfn 020 719 9682

Byggherreuppgifter (fastighetsreparationer)

Fastighetschef
Christian Tannerkoski
Tfn 020 719 9683

Förvaltning och ledning

Förvaltningschef
Elise Hasselgén
Tfn 020 719 9689

Verksamhetschef
Tatu Rasia
Tfn 020 719 9681