Kontakt

Hyresavtal

Ärenden gällande hyresavtal för bostäder som hyrts direkt av Fastighets Ab Auroraborg:

Fastighets Ab Auroraborgs boendeservice
Tfn 020 7199 670
E-post asuntopalvelu @ auroranlinna.fi
Adress: Evagatan 2, 00240 Helsingfors

Kundtjänsten har öppet vardagar klockan 9–15. OBS! Avvikelser kan förekomma.

Andrahandsuthyrda bostäder:

Kontakta hyresvärden som anges på hyresavtalet.