Kontakt

Nycklar

I samband med att hyresavtalet ingås avtalas hämtning av nycklarna med OVV Asuntopalvelut (auroranlinna @ ovv.com).

Med några få undantag kan parkeringsplatsnycklar och tvättlås hämtas på Auroraborg kontoret. Om hyresgästen vill ha extra nycklar till sin lägenhet beställs de genom Auroraborg och hyresgästen betalar kostnaderna för att beställa dem.

Undantag från ovanstående är våra platser i Sveaborg och Kyrkslätt, där lägenhetsnycklar, ytterligare nyckelbeställningar och frågor relaterade till värdinnans nycklar hanteras av:

Sveaborg
Kyrkslätt

Förfrågningar relaterade till parkeringsplatser: se punkten Parkeringsplatser