Kontakt

Nycklar

Ärenden gällande nycklar, beställning av extranycklar samt nycklar till allmänna utrymmen sköts för samtliga områden förutom Sveaborg och Kyrkslätt av Lassila & Tikanojas boendeservicepunkt:

Lassila & Tikanoja Oyj
Stinsgatan 12 b, 00520 Helsingfors (ingång från Konduktörsgränden)
Telefon 010 286 6245  (Ett samtal till servicenumret kostar 8,4 cent/minut, priserna inkl. moms).
E-post avaimet.aurora@lassila-tikanoja.fi
Öppettider

Sveaborg
Kyrkslätt

Nycklar till parkeringsplatser: se punkten Parkeringsplatser