Kontakt

Nycklar

Ärenden gällande nycklar, beställning av extranycklar samt nycklar till allmänna utrymmen sköts för samtliga områden förutom Sveaborg och Kyrkslätt av Lassila & Tikanojas boendeservicepunkt:

Lassila & Tikanoja Oyj
Stinsgatan 12 b, 00520 Helsingfors (ingång från Konduktörsgränden)
Telefon 010 286 6245
E-post avaimet.pks@lassila-tikanoja.fi
Öppetider

Sveaborg
Kyrkslätt

Nycklar till parkeringsplatser: se punkten Parkeringsplatser