Kontakt

Begäran om öppning av dörr

Öppning av dörr beställs via telefonnummer

010 286 6245

För öppning av dörr debiteras en avgift enligt den gällande prislistan. Öppning av dörr kan endast beställas av hyresgäster som antecknats i hyresgästförteckningen.

Ett samtal till servicenumret kostar lika mycket som mobiltelefonavgiften/lokalsamtalsavgiften.