Auroranlinnan osakehuoneistot

Invånare

Inflyttning

I den här delen finns en minneslista för flyttaren både när man flyttar till en bostadsrätt som ägs av Fastighets Ab Auroraborg och när man flyttar från en bostad.

Kom ihåg att flyttningsanmälan alltid ska göras om ändringar som sker för de som bor permanent i bostaden. Flyttningsanmälan ska göras om en ny boende flyttar in i bostaden förutom de som redan bor där eller till exempel ett barn som bor med hyresgästen i bostaden flyttar till en annan bostad.