Respons

Respons

Med det här formuläret kan du skicka så kallad allmän respons, det vill säga ris eller ros, till Auroraborgs kontor om fastighetsbolagets verksamhet samt frågor eller idéer. Observera att responsformuläret inte är ett felanmälningsformulär. Felanmälningsformuläret kan även användas till att anmäla brister som upptäcks i fastighetsskötseln, städningen och avfallshanteringen.

    Responsen gäller

    Objekt


    Jag vill: