Respons

Respons

Med det här formuläret kan du skicka så kallad allmän respons, det vill säga ris eller ros, till Auroraborgs kontor om fastighetsbolagets verksamhet samt frågor eller idéer. Observera att responsformuläret inte är ett felanmälningsformulär. Felanmälningsformuläret kan även användas till att anmäla brister som upptäcks i fastighetsskötseln, städningen och avfallshanteringen.

Om Du vill ha svar per e-post eller per telefon, fyll Ditt e-post adress eller telefonnummer till formuläret!

    Responsen gäller

    Fastighet
    Svar till respons: