Yritys

Kohdeopas

Auroranlinnan kohdeopas huoltoyhtiöille

KOy Auroranlinnan Kohdeoppaassa on ydintiedot yhtiön kiinteistöistä sekä huoltoyhtiöiden toimintaa helpottamaan tarkoitetut päivystyskartat/viherhoitokartat eri kohteista. Kohdeopas on päivitetty viimeksi 1.1.2019 tietojen mukaiseksi.

Kohteet on esitetty tässä oppaassa ja hakemistosta pääosoitteen mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Osoite on sama kuin yhtiön internetsivuilla. Osoitetiedon vieressä on suluissa kohteen kustannupaikkatieto, jota käytetään laskutettaessa ko. kohteeseen liittyviä töitä. Oppaan alussa on kartta, johon kohteiden sijainti ja jakautuminen alueittain on merkitty.  Oppaassa kunkin kohteen yhteydessä on mainittu, mihin alueeseen ko. kiinteistö kuuluu. Alueen nimimerkinnässä käytetään samaa värikoodia kuin kartassa erottamaan alueet toisistaan.

Kohteissa on mainittu niiden kiinteistönhoitoyhtiön nimi. Kiinteistönhoitoyhtiöiden yhteystiedot ovat kootusti oppaan lopussa. Oppaan lopusta löytyvät myös niin KOy Auroranlinnan kuin yhtiön avainpalvelun yhteystiedot. Huolto- ja korjaustöihin liittyvä huoneistoavainten nouto ja palautus tapahtuu Lassila & Tikanojan palvelupisteestä Itä-Pasilasta.

Kohdeopas on pdf muodossa ja avautuu klikkaamalla linkkejä. Kohdeopas on tallennettu sekä matalaresoluutioisena pdf-tiedostona selailukäyttöön että korkearesoluutioisena pdf-tiedostona tulostuskäyttöön. Koska tulostusversion koko olisi yli 100 Mt, tulostusversio on jaettu käyttöä helpottamaan neljään koko opasta nopeammin avattavaan osaversioon, jotka kaikki tulostamalla muodostuu koko kohdeopas.

Huoltoyhtiöt voivat tulostaa myös pelkästään haluamansa kohteen kohdetiedot ja huolto/viherhoitokartan valitsemalla Tulosta nykyinen sivu. Opas on taitettu kokoon A5, mutta sivun voi tulostaa käytetyn tulostimen paperikokoon (A4 tai A3) määrittämällä “Sovita”, jolloin tuloste skaalautuu käytetyn paperin mukaiseksi. Pdf on tehty painolaatuiseksi, mutta tulosteen laatu määräytyy lopullisesti käytetyn tulostimen toistokyvyn mukaan.

Kohdetietoja voi käyttää myös tallentamalla halutun kohteen sivun omaksi tiedostokseen ja lähettämällä se sähköpostilla esimerkiksi huoltomiehen tablettiin tai kannettavaan tietokoneeseen.

Kohdeopas ja siinä tarkoitetut huoltokartat on tarkoitettu ainoastaan kohteissa käyvien huoltoyhtiöiden ja niiden sekä KOy Auroranlinnan henkilöstön käyttöön. Kartat ovat ehdottoman luottamuksellisia, mikä on otettava huomioon niiden käsittelyssä.

Kohdeopas 2019 selailuversio (koko opas)

Tulostusversio (tiedoston koon takia opas on jaettu 4 osaan):
Kohdeopas 2019 Johdanto, hakemisto ja karttamerkkien selitykset (pdf:n sivut 1-6)
Kohdeopas 2019 kohteet Heikinlaaksontie 21 – Pasilanraitio 12 (sivut 7 – 68)
Kohdeopas 2019 kohteet Paulankatu 2 – Örskinkuja 2 (sivut 69 – 120)
Kohdeopas 2019 Auroranlinnan, avainpalvelun ja huoltoyhtiöiden yhteystiedot (sivut 121 – 124)