Asukkaille

Takaisin uutisiin

Lääkkeet eivät kuulu Itämereen

06.04.2018

Viemäreihin eli vessanpöttöihin tai lavuaareihin heitetyt vanhentuneet tai yli jääneet lääkkeet ovat merkittävä ympäristöongelma. Pääkaupunkiseudulla viemäreihin heitettyjen lääkkeiden sisältämät aineet päätyvät Itämereen, sillä lääkeaineet eivät poistu jätevedestä muuten hyvin tehokkaassa jätevesien puhdistusprosessissa. Lääkejäte ei yksin ole syynä siihen, että Itämeri voi monin paikoin huonosti, mutta lääkejäte on yhtenä osana lisää rasittamassa Itämertä ja siten pilaamassa sen eläijimistön elinympäristöä. Mereen kulkeutuva sinne kuulumaton jäte on erityisen iso ongelma Itämerelle, koska meri on matala eikä sen vesi pääse vaihtumaan luontaisesti.

Alkuvuonna suomalaisia heräteltiin Lääkkeetön Itämeri -kampanjalla muistamaan kuinka olennaista on, että turhat tai vanhentuneet lääkkeet palautetaan aina lähimpään apteekkiin toimitettavaksi edelleen asianmukaiseen jätekäsittelyyn. Kampanjalla haluttiin muistuttaa, että jokainen yksilö voi vaikuttaa teoillaan ja valinnoillaan ympäristönsä – tässä tapauksessa etenkin lähimeremme Itämeren – tilaan. Vaikka itse kampanja on jo päättynyt, ei sen viestin tärkeys ole menettänyt merkitystään yhtään.

Itämeren tilasta saa hyvää lisätietoa mm. täältä www.johnnurmisensaatio.fi

Lääkkeetön Itämeri -kampanjan aineisto löytyy yhä internetistä osoitteessa http://laakkeetonitameri.fi/