Asukkaille

Takaisin uutisiin

Uusiutunut auroranlinna.fi avautui

03.05.2016

(3.5.2016) Kiinteistö Oy Auroranlinnan uudet internet-sivut on avattu. Niiden myötä auroranlinna.fi-sivusto skaalautuu nyt myös mobiililaitteilla helposti käytettäväksi. Uusia sivuja tehtäessä on haluttu lisäksi helpottaa asukkaiden kannalta tärkeiden tietojen löytymistä. Sähköisen vikailmoituksen voi esimerkiksi tehdä nyt suoraan etusivulta. Erilaiset asumiseen liittyvät lomakkeet löytyvät yhdestä paikasta Lomakkeet-sivulta. Asuntopalvelun ja 24h-vikailmoituspalvelun yhteystiedot tulevat tarjolle heti sivustolle mentäessä.

Uusien auroranlinna.fi –sivujen tietosisältö on ryhmitelty kolmeen pääryhmään. Asunnonhaku-osio ohjaa asunnon hakijat sivuille, joista voi hakea vapaana olevia asuntoja. Asukkaille-osio, johon liittyvät vikailmoitusta, asuntopalvelua ja lomakkeita koskevat sivut sekä uutissivut, on tarkoitettu ensisijaisesti yhtiön asunnoissa jo asuville. Kohteemme-osio täydentää edellisiä ja palvelee kunkin Auroranlinnan omistaman kiinteistön perustietopankkina sekä yhtiön asunnoissa nyt asuvia että niihin muuttavia tai niistä asuntoa hakevia. Kohteet löytyvät osoitteen mukaan aakkosjärjestyksessä.

Pääosioiden lisäksi auroranlinna.fi –sivulta löytyvät perustiedot yhtiöstä sekä yhteystiedot mm. vuokravalvontaan ja yhtiön toimistoon.

Uudet nettisivut on tehty palvelemaan nykypäivän tarpeita ja käytäntöjä. Siksi yksi tärkeä asia on ollut sekä helpottaa sähköistä asiointia että sivuston käyttöä mobiililaitteilla. Kun sähköinen vikailmoitus onnistuu jatkossa helposti mm. älykännykällä, asukkaiden toivotaan käyttävän kaikissa muissa kuin välitöntä toimintaa (esimerkiksi putkivaurio) vaativissa vikailmoituksissa Auroranlinnan sähköistä vikailmoituslomaketta. Kun vikailmoitus kirjataan sähköiseen järjestelmään, asukas saa asiasta tiedon sähköpostiinsa ja hän voi teknisen isännöitsijän ohella seurata työn etenemistä tätä palvelevasta Julmo-järjestelmästä. Helposti löytyvät sähköiset lomakkeet ovat toinen asukkaita helpottava asia.

Asukkaille-sivut kertoo monipuolisesti muuttoon liittyvistä asioista, erilaisista asumisen pelisäännöistä, kodin turvallisuudesta ja tekniikasta sekä asumiseen liittyvistä maksuista ja tuista. Myös vuokralaistoiminnalle on varattu oma osio. Asukkaille-sivujen tietosisältöä on tiivistetty ja ryhmitelty helpommin löydettäväksi aiempiin nettisivuihin verrattuna.

Uudet internet-sivut on toteuttanut Auroranlinnalle LFC Group.