Nyheter

Auroraborgs aktuella nyheter:

 

Auroraborgs nyaste Asukaslehti Magazine 1/2023 har publicerats och distribuerats till invånarna. Du kan också läsa tidningen här på engelska.

 

Sortti-insamlingsbilrundan fortsätter under våren 2023

Sortti-insamlingsbilarna tar gratis emot tre typer av avfall från hushåll: farligt avfall från hemmen, elapparater och metallskrot.
Läs mer om insamlingsbilens tidtabeller här.

Förbereder för strömavbrott:

Du kan läsa instruktionerna (daterad 12.12.2022) om eventuella strömavbrott som delas ut till Auroraborgs anslagstavlor här (på finska och engelska).

Aktuellt om el (HELEN). Du kan beställa ett SMS från Helen angående ett strömavbrott (SMS om strömavbrott | Helen (helensahkoverkko.fi).
Beredskap för strömavbrott (HSY). Du kan beställa ett SMS från HSY angående vattenavbrott (Sms-meddelanden om vattenavbrott – HSY).
Myndigheters och organisationers beredskapsrekommendation för privathushåll (72timmar).
Beredskap för elbrist (NÖDCENTRALSVERKET 112.fi).
UNDVIK ATT ANVÄNDA VATTEN UNDER ETT KORT STRÖMAVBROTT!

Energisparkampanj

Energisparkampanjen börjar 10.10.2022 och förmedlar information om saker som berör oss alla. Läs mer on det på Motivas eller Astetta alemmas -kampanjens webbplats.

Fastighets Ab Auroraborg nya lägenheter och boende från 1 oktober 2022. 

Oy Helsingin Asuntohankinta Ab, som ägs av Helsingfors stad, delas den 30 september 2022. Lägenhetsfastigheten är uppdelad efter typen av finansiering av lägenheten mellan Kiinteistö Oy Auroranlinna och Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka), som ägs av Helsingfors stad.

Privatfinansierade lägenheter överförs till Fastighets Ab Auroraborg och Ara-finansierade till Heka. De lägenheter som överförs till Auroraborg kommer i framtiden att kallas Auroraborg bostadsrätter. Mer information om bostadsrätter från 1 oktober 2022 hittar du på www.auroranlinna.fi/sv .