Nyheter

Auroraborgs aktuella nyheter:

Auroraborgs kontor öppnas tisdagen den 21 maj 2024 kl. 13.00.

HSY:s Sortti-insamlingsbilar kör igen runt huvudstadsregionen och Kyrkslätt

Till bilarna kan man gratis lämna farligt avfall, metallskrot samt el- och elektronikapparater som samlats hemma. Se exacta tidtabeller här.

Från den 1 mars 2024 kan anställda i Helsingfors stad direkt ansöka om lediga hyreslägenheter i Auroraborg.

Du kan se tillgängliga lägenheter och skicka in lägenhetsansökan på webbplatsen för vår partner OVV Housing Services (ovv.com).

Byt till Auroraborgs nyckelhanteringstjänst från 8 januari 2024

Auroraborgs nyckelhanteringstjänst flyttar från Lassila-Tikanoja-kontoret i början av januari.
Från och med den 8 januari 2024 återlämnas nycklarna till alla lägenheter till Auroraborgs kontor på Eevankatu 2, 00240 Helsingfors. Dessutom kommer alla nycklar till värmestolparna på parkeringsplatserna och eventuella tvättlås att lämnas tillbaka till Auroraborgs kontor.
Om du har hämtat ut nycklarna till parkeringsplatsen / garaget någon annanstans än Lassila-Tikanoja kundtjänst i Östra Böle, lämna tillbaka nycklarna till utlämningsplatsen (se undantagsegenskaper under Parkeringsplatser).
Auroraborgs hemsida kommer att uppdateras i detta avseende i början av vecka 2.

VARNING FÖR BUFFERINGSMEDDELANDEN!
Bedragare har aktiverats igen och skickar bedrägliga sms i “Byggföretagets” namn om ändrad hyresbetalningsinformation eller försenade betalningar. Meddelanden är skrivna på bra finska.
Auroranlinna skickar aldrig fakturor eller betalningsförfrågningar med bankuppgifter via sms. Betala under inga omständigheter hyran med den information som nämns i meddelandet. Om du redan har betalat efter att ha fått sådant meddelande, gör en brottsanmälan och kontakta din bank omedelbart.</strong style=”color: red;”>

NY SAMARBETSPARTNER FÖR AURORABORGS LÄGENHETSUTHYRNINGSAKTIVITETER

Som ny samarbetspartner ansvarar OVV Asuntopalvelut för marknadsföring och uthyrning av Auroraborgs lägenheter. Helsingfors stad kommer inte längre att välja invånare till Auroraborgs lägenheter.

OVV Asuntopalvelut har funnits i drygt 25 år och är en byrå specialiserad på uthyrning och försäljning av lägenheter med verksamhet i huvudstadsregionen.
Företagets kontor ligger i Västra Böle, nära Auroraborgs eget kontor, med bra transportförbindelser.

OVV Asuntopalvelut
auroranlinna@ovv.com
t. 044 249 3925

Du kan läsa mer om OVV Asuntopalvelut här på engelska: https://www.ovv.com/en/ovv-company/
Du kan söka efter lediga lägenheter i Auroraborg här.

I oktober 2023 kommer Auroraborg att använda Intrums påminnelsetjänster som en del av hanteringen av sina fordringar.

Läs mer om det här.

Auroraborgs nyaste Asukaslehti Magazine 1/2023 har publicerats och distribuerats till invånarna. Du kan också läsa tidningen här på engelska.

 

Förbereder för strömavbrott:

Du kan läsa instruktionerna (daterad 12.12.2022) om eventuella strömavbrott som delas ut till Auroraborgs anslagstavlor här (på finska och engelska).

Aktuellt om el (HELEN). Du kan beställa ett SMS från Helen angående ett strömavbrott (SMS om strömavbrott | Helen (helensahkoverkko.fi).
Beredskap för strömavbrott (HSY). Du kan beställa ett SMS från HSY angående vattenavbrott (Sms-meddelanden om vattenavbrott – HSY).
Myndigheters och organisationers beredskapsrekommendation för privathushåll (72timmar).
Beredskap för elbrist (NÖDCENTRALSVERKET 112.fi).
UNDVIK ATT ANVÄNDA VATTEN UNDER ETT KORT STRÖMAVBROTT!

Fastighets Ab Auroraborg nya lägenheter och boende från 1 oktober 2022. 

Oy Helsingin Asuntohankinta Ab, som ägs av Helsingfors stad, delas den 30 september 2022. Lägenhetsfastigheten är uppdelad efter typen av finansiering av lägenheten mellan Kiinteistö Oy Auroranlinna och Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka), som ägs av Helsingfors stad.

Privatfinansierade lägenheter överförs till Fastighets Ab Auroraborg och Ara-finansierade till Heka. De lägenheter som överförs till Auroraborg kommer i framtiden att kallas Auroraborg bostadsrätter. Mer information om bostadsrätter från 1 oktober 2022 hittar du på www.auroranlinna.fi/sv .