Felanmälan och öppning av dörrar

Alla felanmälningar ska göras i den centraliserade tjänsten för felanmälan elektroniskt eller per telefon  till 24/7 jourens nummer 010 286 6245. Du rekommenderas att i första hand göra felanmälan med det elektroniska formuläret för felanmälan. Alla anmälningar som görs via tjänsten för felanmälan sparas i servicesystemet. Beroende på ärendet förmedlas anmälningarna antingen till service eller disponenten för nödvändiga fortsatta åtgärder.

I tjänsten för felanmälan anmäler du alla fel och eventuella observationer av skadedjur i inomhusutrymmen eller till exempel råttor i fastighetsområdet som enligt Tabellen över ansvarsfördelning  hör till fastighetens ansvar.

Ärenden som kräver brådskande service anmäls per telefon, till exempel stora vattenläckage på grund av rörskador, en trasig kran eller en trasig toalettstol, till 24/7 jourens nummer 010 286 6245. Öppning av dörr beställs via samma telefonnummer.

Ett samtal till servicenumret kostar 8,35 cent/samtal + 16,69 cent/minut (priserna inkl. moms).