Blanketter

Anmälan om störande rökning

Med den här blanketten kan du anmäla störande tobaksrök eller -lukt som kommer in i din bostad till Fastighets Ab Auroraborg.

På basis av anmälan startas en utredning av det anmälda problemet.

    Utredning av störning som orsakas av tobak

    Den störande tobaksröken kommer

    Tobaksröken stör

    Tidpunkter för de senaste incidenterna?

    Uppgifter om anmälaren (uppgifterna är obligatoriska)