Företag

Responsformulär

Med det här formuläret kan du skicka så kallad allmän respons, det vill säga ris eller ros, till Auroraborgs kontor om fastighetsbolagets verksamhet samt frågor eller idéer gällande ditt eget objekt och dess närområde eller mer allmänt gällande bolagets verksamhet.

Observera att responsformuläret inte är ett felanmälningsformulär. Felanmälningsformuläret kan även användas till att anmäla brister som upptäcks i fastighetsskötseln, städningen och avfallshanteringen.

Om Du vill ha svar per e-post eller per telefon, fyll Ditt e-post adress eller telefonnummer till formuläret!

Klicka här för att öppna responsformuläret.