Bostäder

Tjänstebostäder

En del av Auroraborgs lägenheter har använts av Helsingfors stad som tjänstebostäder. Det kommer att ändras i enlighet med stadsstyrelsens beslut den 5 februari 2024. Du kan läsa beslutet här Nya lösningar för att stödja boende för anställda i Helsingfors stad | Helsingfors stad.

Från den 1 mars 2024 kan anställda i Helsingfors stad direkt ansöka om lediga hyreslägenheter i Auroraborg. Du kan lära känna lediga lägenheter och skicka in en lägenhetsansökan på webbplatsen för vår partner OVV Asuntopalvelut (ovv.com).