Bostäder

Tjänstebostäder

En del av Fastighets Ab Auroraborgs bostäder används av Helsingfors stad som tjänstebostäder. Mer information om principerna för uthyrning samt lediga tjänstebostäder och ansökan om dem hittar du på webbplatsen för Helsingfors stads.

Villkoren i hyresavtalet för tjänstebostäder samt hyran fastställs av den enhet inom Helsingfors stad som hyr ut bostaden till arbetstagaren. Gällande tjänstebostäder är Fastighets Ab Auroraborg inte hyresgästens hyresvärd.