Bostäder

För allmän uthyrning

Fastighets Ab Auroraborg hyr ut en del av bostäderna själva som så kallade privatfinansierade hyresbostäder. Helsingfors stad gör invånarnas val för dessa lägenheter.

Några av tillgängliga lägenheter i Auroraborg finns på tjänsten Oikotie. Man känner Auroraborgs bostäder om bildet “Tämän kohteen omistaa KOY Auroranlinna” eller Helsinki -logotyp.
Lägg till alla lägenheter du är intresserad av i samma ansökan. Du hittar mer detaljerade anvisningar för hur du gör en ansökan på www.hel.fi.
OBS! Det är möjligt att lägga till i applikationen lägenheter som inte alla kan hittas på Oikotie ännu.

För närvarande finns, förutom ovan nämnda hemsida, några av Auroraborgs hyresbostäder också:

Vuokraturvas hemsida https://portaali.vuokraturva.fi/apartment-search/client/569943 och

Kiinteistömaailmas hemsida www.kiinteistomaailma.fi där du kan söka lägenheter på adress eller postnummer. Du kan också kontakta Kiinteistömaailmas Tero Laurila, tero.laurila@kiinteistomaailma.fi eller t. 0400 600 359.

Korttidsuthyrning för tillfälliga bostäder

Är ditt hem på väg att genomgå en VVS-reparation eller letar du efter en korttidshyreslägenhet av någon annan anledning? Det finns lediga lägenheter i Auroraborgs fastigheter som genomgår renovering eller rivning på grund av en planändring mellan 2023 och 2024:

Kamppi, Mechelingatan 1: studior och tvårumslägenheter 37 – 56 m2
Haaga, Degermyrvägen 32: tvärums och trerumslägenheter, 58 – 80 m2
Pitäjänmäki, Mejerivägen 8: tvärums och trerumslägenheter, 58 – 74 m2

Hyresavtal för dessa orter ingås som hyresavtal som gäller tills vidare. Du hittar dessa hyreslägenheter på Vuokraovi eller Oikotie (se länkar högst upp på sidan).

Lägenheter att hyra i bra lägen

Hyreslägenheterna ligger i fastigheter helägda av Auroraborg och i flera hundra bostadsrättsföreningar med bra lägen i olika delar av Helsingfors. Dessutom finns en hyreslägenhetsfastighet i Kyrkslätt.

Hyreslägenheter hyrs i regel ut med hyresavtal som gäller på obestämd tid och det finns ingen hyresdeposition i dem. Husdjur är också välkomna i Auroraborg lägenheter.

Många av Auroraborgs fastigheter runt om i Helsingfors har även affärslokaler för uthyrning, som du kan få mer information av hos den instans som ansvarar för att ingå hyresavtal, Kiinteistömaailma Oy, tfn (09) 350 7270.

Fastighets Ab Auroraborg är en del av Helsingfors stadsgrupp och en ansvarsfull hyresvärd vars verksamhet styrs av Helsingfors stads värderingar. Bolaget följer stadens etiska principer och ansvarsprogram samt de strategier som definierats för bostads- och fastighetsförvaltning och deras mål i förekommande fall.

Auroraborg hyr ut lägenheter både till Helsingfors stads lägenhetsenhet Tilat för tjänstebostäder och till andra personer som behöver en lägenhet i Helsingforsområdet. Bolaget satsar på att på bästa sätt kunna svara på de individuella bostadsrelaterade behoven hos olika målgrupper och familjestorlekar.

Mer information om tjänstebostäder du kan hitta här.