Asukkaille

Takaisin uutisiin

Lumi ja liukkaus edellyttävät varovaisuutta

20.02.2018

Lumi ja pakkanen ovat vierailleet pääkaupunkiseudulla jo useamman kerran talven 2017-2018 aikana. Erityistä haastetta on tuonut se, että säät vaihtelevat kovienkin pakkasten ja plussakelien välillä ja että lunta on tullut välillä todella paljon kerralla. Sen takia esimerkiksi pihojen, jalkakäytävien ja katujen hoidossa ja liukkauden torjunnassa on ollut haasteita. Kaikkien onkin syytä muistaa, että liukastumisriski on suuri etenkin sään vaihtuessa nopeasti ja lämpötilan pyöriessä nollan kahden puolen. Oman liukastumisriskin torjunnassa jokainen helsinkiläinen on itse suurimmassa roolissa.

Ulos mentäessä on syytä olla varovainen
, jos piha- tai kulkuväylän päällyste on kostean näköinen tai peittynyt kevyeen lumipeitteeseen – etenkin jos liikkuu kesäisissä kengissä tai myöhemmin keväällä jo kesärenkain varustelulla kulkuneuvolla. Päällysteen päällä saattaa olla ns. mustaa jäätä tai jäätynyttä sulamisvettä, jonka liukkautta kevyt irtolumi vielä tehostaa. Liikenne voi myös hinkata kulkuväylien päällysteen liukkaaksi.

Kiinteistöissä lumen poisto ja hiekoitus piha-alueilta kuuluu pääosin kunkin kohteen huoltoyhtiölle. Rivitaloissa ja muissa kohteissa, joissa asunnoilla on oma sisäänkäynti, ulko-oven edusta kuuluu asukkaan vastuulle. Sama vuokralaisen vastuu koskee asuntopihoja ja –parvekkeita. Huoltoyhtiöt tekevät lumi- ja hiekoitustyöt mahdollisimman nopeasti, mutta eivät välttämättä ehdi aina aamuvarhaisella joka kohteeseen. Erityisen haasteellisia ovat päivät, joina lämpötila vaihtuu nopeasti plussan ja miinuksen välillä, mihin mustan jään esiintyminenkin liittyy.

Asukkailla on oma vastuunsa estää vahingot. Jos ulkona on lunta tai muuten liukasta, on oltava varovainen eli ei kannata lähteä ulos sileäpohjaisilla kesä- tai sisäjalkineilla, crockseilla tai muilla huonosti pitävillä kengillä tai esim. kesärenkailla varustetulla polkupyörällä. Jos pihalla on liukkautta tai räystäillä näkyy jääpuikkoja tai räystään yli roikkuvia lumilippoja, asiasta pitäisi ilmoittaa Auroranlinnan 24 H päivystykseen.

Jokaisella on vastuu olla liikkuessaan varovainen ja huolellinen. Jos esimerkiksi liukastuu jäisellä pinnalla jalassaan sileäpohjaiset kesäkengät tai muuten talvioloihin sopimattomat jalkineet, ja loukkaa itseään, ei voi oikein syyttää muita kuin itseään. Vakuutukset eivät korvaa vahinkoja, jos ulkona liikutaan ilman asianmukaisia jalkineita.

Pihoilla on yleensä tarjolla hiekoitushiekkaa. Jos rapun edusta tai piha näyttää liukkaalta, mikään ei kiellä asukkaita heittämästä hiekkaa liukkaisiin kohtiin. Päin vastoin tämä on suorastaan suositeltavaa toimintaa yhteisen hyvinvoinnin hyväksi.

Kun lumipeite sataa maahan, sitä tulee samalla myös talojen katoille. Lumen pudotus katoilta kuuluu asukkaiden ja omaisuuden turvaamiseksi tehtäviin töihin hiekoituksen tapaan. Katot ja rakenteet kestävät kyllä lumet normaalioloissa. Jos on pelko, että lumi voi aiheuttaa vaaraa, tai jos räystäillä kertyy jääpuikkoja, ryhdytään toimiin. Auroranlinna on kilpailuttanut kaikkien kohteiden lumenpoiston ja valinnut yhden luotettavaksi ja kokeneeksi tunnetun yrityksen hoitamaan koko kantaa.

Lumen pudotuksessa perusidea on, että huoltohenkilöstö tarkkailee kattoja ja tilaa pudotuksen, joka tehdään kolmen päivän sisällä tilauksesta. Asukkaat siis voivat ja saavat myös ilmoittaa 24 H numeroon tai netin vikailmoituslomakkeella, jos havaitsevat räystäillä lumilippoja tai jääpuikkoja. Vikailmoitukset menevät huoltoyhtiön tietoon ja huoltoyhtiö ryhtyy sitten toimiin. Huoltoyhtiön tehtävä on myös valvoa, että pudotus tehdään sovittuna aikana.

Asukkaan on huolehdittava itse, että pudotettavan lumen alle ei jää mitään asukkaalle kuuluvaa. Lumi tiputetaan käytännössä suoraan alas ja tulee sekä tiputettaessa että itsestään pudotessaan maahan sillä kohtaa, mihin se sattuu putoamaan. Auroranlinna tai urakoitsija eivät korvaa esimerkiksi asukkaan istuttamia kasveja tai pihakalusteita, vaan asukkaan on itse siirrettävä tai suojattava omaisuutensa.

Lunta pudotetaan aina merkityllä alueella ja niin, että alhaalla on urakoitsijan henkilökuntaa valvomassa pudotusaluetta. Heille ei kuitenkaan kuulu esimerkiksi seinään nojaavien polkupyörien tai pihalla olevien kalusteiden siirto.

Etenkin rivitalojen takapihojen ja muiden asuntopihojen puolella on syytä olla varovainen aina, kun katolla on lunta. Erityisen tärkeää on varottaa ulkona leikkiviä lapsia sekä liukkauden että katolta putoavan lumen vaaroista.