Asukkaille

Takaisin uutisiin

Liukkaus tulee harvoin yllätyksenä

27.11.2018

Pitkä lämmin syksy on jo vilauttanut aikomuksia muuttua kylmemmäksi ja kääntyä talveksi. Lunta ja liukkautta nähtiin Helsingissä jo lokakuun lopulla.  Etenkin jos säät vaihtelevat kovienkin pakkasten ja plussakelien välillä ja lunta tulee välillä todella paljon kerralla, sekä asuntopihoilla että kaduilla vaaditaan varovaisuutta. Jalan liikuttaessa hyvät kengät ovat yksi avainasia, jolla vältetään liukastumisen ja mahdolliset kaatumisen aiheittamien loukkaantumisten riskit. Esimerkiksi pihojen, jalkakäytävien ja katujen hoidossa ja liukkauden torjunnassa on aina haasteita, jos pitää tehdä yhtäkkiä paljon. Siksi oman liukastumisriskin torjunnassa jokainen helsinkiläinen on itse suurimmassa roolissa.

Yksi vaaratilanne on,
jos piha- tai kulkuväylän päällyste on kostean näköinen tai peittynyt kevyeen lumipeitteeseen. Etenkin liikuttaessa kesäisissä kengissä tai kesärenkain varustelulla kulkuneuvolla heikosti erottuva musta jää on yllättänyt usein kulkijoita. Päällysteen päällä saattaa olla ns. mustaa jäätä tai jäätynyttä sulamisvettä, jonka liukkautta kevyt irtolumi vielä tehostaa. Liikenne voi myös hinkata kulkuväylien päällysteen liukkaaksi.

Lumi tuo oman mukavan tunnelmansa mm. Mechelininkatu 1:n kotiympäristöön, mutta niin pakkaset kuin lumikin vaativat, että ulkona liikuttaessa ollaan varovaisia ja liikkeellä asianmukaisilla kengillä tai talvipyörillä. Liukkauden vaara vaanii pakkasten myötä, olipa maassa lunta tai ei.

Kiinteistöissä lumen poisto ja hiekoitus piha-alueilla kuuluu pääosin kunkin kohteen huoltoyhtiölle. Rivitaloissa ja muissa kohteissa, joissa asunnoilla on oma sisäänkäynti, ulko-oven edusta kuuluu asukkaan vastuulle. Sama vuokralaisen vastuu koskee asuntopihoja ja –parvekkeita. Huoltoyhtiöt tekevät lumi- ja hiekoitustyöt mahdollisimman nopeasti, mutta eivät välttämättä ehdi aina aamuvarhaisella joka kohteeseen. Erityisen haasteellisia ovat siis päivät, joina lämpötila vaihtuu nopeasti plussan ja miinuksen välillä, mihin mustan jään esiintyminenkin liittyy.

Asukkailla on itsellään vastuunsa estää vahingot. Jos ulkona on lunta tai muuten liukasta, on oltava varovainen. Jos voi olla liukasta, ei kannata lähteä ulos sileäpohjaisilla kesä- tai sisäjalkineilla, crockseilla tai muilla huonosti pitävillä kengillä tai esim. kesärenkailla varustetulla polkupyörällä. Jos pihalla on liukkautta tai räystäillä näkyy jääpuikkoja tai räystään yli roikkuvia lumilippoja, asiasta olisi syytä ilmoittaa Auroranlinnan 24 H päivystykseen.

On jokaisen oma asia olla liikkuessaan varovainen ja huolellinen. Jos esimerkiksi liukastuu jäisellä pinnalla jalassaan sileäpohjaiset kesäkengät tai muuten talvioloihin sopimattomat jalkineet, ja loukkaa itseään, ei voi oikein syyttää muita kuin itseään. Vakuutukset eivät korvaa vahinkoja, jos ulkona liikutaan ilman asianmukaisia jalkineita. Jos huoltoyhtiö ei ole ehtinyt vielä kiinteistöön, kun pihalla liikkuja huomaa liukkautta, asialle voi tehdä itsekin jotakin. Pihoilla on nimittäin yleensä tarjolla hiekoitushiekkaa. Jos rapun edusta tai pihan kulkureitit näyttävät liukkailta, missään ei ole kielletty asukkaita heittämästä hiekkaa liukkaisiin kohtiin. Päin vastoin tämä on suorastaan suositeltavaa toimintaa yhteisen hyvinvoinnin hyväksi.

Jos lunta on maassa, sitä on usein katoillakin. Lumityöt katoilla kuuluvat tilanteen niin vaatiessa asukkaiden ja omaisuuden turvaamiseksi tehtäviin töihin kiinteistön kulkuväylien aurauksen ja hiekoituksen tapaan. Katoilta ei kuitenkaan pudoteta lunta tarpeettomasti, sillä katot ja rakenteet kestävät kyllä lumet normaalioloissa. Jos on pelko, että lumi voi aiheuttaa vaaraa, tai jos räystäillä kertyy jääpuikkoja, ryhdytään toimiin. Auroranlinna on kilpailuttanut kattojen lumenpoiston ja valinnut luotettavaksi ja kokeneeksi tunnetun yrityksen hoitamaan työt tarvittaessa.

Normaalisti kiinteistön huoltohenkilöstö tarkkailee kattoja ja tilaa pudotuksen, joka tehdään kolmen päivän sisällä tilauksesta. Asukkaat voivat ja saavat toki myös ilmoittaa 24 H numeroon tai netin vikailmoituslomakkeella, jos havaitsevat räystäillä lumilippoja tai jääpuikkoja. Vikailmoitukset menevät huoltoyhtiön tietoon ja huoltoyhtiö ryhtyy sitten toimiin, jos asiaa ei ole muuten havaittu. Huoltoyhtiöt myös valvovat, että pudotukset tehdään sovittuina aikona.

Omien tavaroiden suojaus on asukkaiden vastuulla. Jokaisen on siis huolehdittava itse, että pudotettavan lumen alle ei jää mitään. Lumi tiputetaan käytännössä suoraan alas ja tulee sekä tiputettaessa että itsestään pudotessaan maahan sillä kohtaa, mihin se putoaa. Auroranlinna tai urakoitsija eivät korvaa esimerkiksi asukkaan istuttamia kasveja tai pihakalusteita, vaan asukkaan on itse siirrettävä tai suojattava omaisuutensa osana talveen varautumista.

Jos lunta pudotetaan, pudotusalue merkitään aina, ja alhaalla on urakoitsijan henkilökuntaa valvomassa pudotusaluetta. Heille ei kuitenkaan kuulu esimerkiksi seinään nojaavien polkupyörien tai pihalla olevien kalusteiden siirto.

Etenkin rivitalojen takapihojen ja muiden asuntopihojen puolella on syytä olla varovainen aina, kun katolla on lunta. Erityisen tärkeää on varottaa ulkona leikkiviä lapsia sekä liukkauden että katolta putoavan lumen vaaroista.