Asukkaille

Takaisin uutisiin

Helsingin Korkotukiasunnot vuodenvaihteessa osaksi Auroranlinnaa

31.12.2019

KKOY Helsingin Korkotukiasunnot yhdistyy Helsingin kaupunginvaltuustossa hyväksytyn linjauksen mukaisesti osaksi KOY Auroranlinnaa vuodenvaihteessa. Muutoksella kevennetään ja yhdenmukaistetaan kaupungin kiinteistöomaisuuden hallinnointia. Kahden erillisen kiinteistöyhtiön yhdistyminen on tehty myös asukkaiden etua ajatellen. Kokemus on osoittanut, että isompien vuokrataloyhtiöiden eväät huolehtia kiinteistöjen yllä- ja kunnossapidosta pitkäjänteisesti ja asumiskulut kohtuullisina säilyttäen ovat paremmat kuin pienten.

Helsingin Korkotukiasuntojen vuokralaiset siirtyvät yhdistymisen myötä Kiinteistö Oy Auroranlinnan vuokralaisiksi. Yhdistyminen vaikuttaa Helsingin Korkotukiasuntojen asunnoissa nyt asuvien arkeen vain vähän. Voimassa olevat vuokrasopimukset siirtyvät sellaisinaan Auroranlinnalle. Näkyvin ero entiseen lienee se, että asukkaiden vikailmoitusten teko siirtyy 31.12.2019 eteenpäin Auroranlinnan vikailmoituspalveluun. Puhelimitse tehtävät vikailmoitukset ja ovenavaukset tehdään jatkossa myös nykyisissä Helsingin Korkotukiasuntojen kiinteistöissä numeroon 010 286 6245. Sähköiset vikailmoitukset tehdään auroranlinna.fi-etusivun valikosta oman kohteen osoitteen mukaisella vikailmoituslomakkeilla. Helsingin Korkotukiasuntojen nykyiset internet-sivut poistuvat siirtymäkauden jälkeen vuoden 2020 puolella.

KOY Auroranlinnan asunnoissa nyt asuville yhdistyminen näkyy käytännössä lähinnä internet-sivuilla. Auroranlinnan kohdesivuille lisätään 31.12.2019 kaikki nykyiset KKOY Helsingin Korkotukiasuntojen kohteet. Samanlainen kohdelisäys tehdään sähköisen vikailmoituksen kohdevalikkoon. Tämän lisäksi vikailmoitusvalikkoon on lisätty rinnakkaisosoitteita niihin kohteisiin, joilla on katuosoite kahdelle eri kadulle, oman kohteen löytämisen helpottamiseksi.