Asukkaille

Takaisin uutisiin

Internet-sivujen saavutettavuutta parannettu

16.10.2019

KOy Auroranlinna on kehittänyt internet-sivujensa saavutettavuutta parantaakseen palvelujaan. Sivustosta on pyritty tekemään mahdollisimman hyvin sellaiset, että kuka tahansa voisi niitä käyttää ja ymmärtää mitä niissä sanotaan. Tehdyillä toimilla yhtiö vastaa EU:n saavutettavuusdirektiivin ja siihen liittyvän kansallisen lainsäädännön vaatimuksiin.

Käytännössä sivuston ymmärtämistä on helpotettu lisäämällä sivustolle kaksi uutta toimintoa, Selkiytä ja Suurenna. Nettisujen yläosassa on otsikon Selkiytä vieressä neljä palloa, joiden sisällä on A-kirjain. Sivuja voi selkiyttää itselleen sopivammaksi valitsemalla joko mustan pallon, jonka sisällä on valkea A, tai keltaisen pallon, jonka sisällä on musta A, tai mustan pallon, jonka sisällä on keltainen A. Kun hiirellä klikkaa haluamaansa palloa, tekstin tausta muuttuu mustaksi tai keltaiseksi pallon väristä riippuen ja tekstin väri samaksi kuin A-kirjaimessa. Takaisin perussivustolle pääsee klikkaamalla ensimmäistä eli valkeaa palloa, jossa on musta A.

Tekstiä voi myös suurentaa valitsemalla otsikon Suurenna vierestä joko vaihtoehdon A+ tai A++. Perustekstikokoon pääsee takaisin painamalla A otsikon vieressä.

Kun Auroranlinnan nykyiset nettisivut on tehty alkujaan jo vuonna 2016, ei kaikkea sivuille vietyä materiaalia valitettavasti ole pystytty saattamaan saavutettavuusdirektiivissä toivotulle tasolle. Osa materiaaleista kuten Auroranlinna Uutiset -asukaslehdet on viety sivustoille pdf-muodossa, eivätkä Selkiytä- tai Suurenna-toiminnot toimi lehtiä luettaessa. Samoin esimerkiksi kohdassa Uutiset olevien valokuvien osalta sivustot eivät toimi ruudunlukijalla niin, että niitä käyttävät saisivat selkeän tiedon kuvan sisällöstä.

Olennaisimmat asiat eli sivujen tekstisisällöt ovat kuitenkin selkiytettävissä tai suurennettavissa.

Saavutettavuuden edistäminen on olennainen osa julkisen hallinnon palveluiden digitalisointia Saavutettavuudella tarkoitetaan siis sitä, että verkkosivut ja mobiilisovellukset sekä niiden sisällöt ovat sellaisia, että kuka tahansa voisi niitä käyttää ja ymmärtää mitä niissä sanotaan. Helsingin kaupungin täysin omistamana vuokrataloyhtiönä KOY Auroranlinna on halunnut olla tässä asiassa toimijoiden eturintamassa. Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta astui nimittäin Suomessa voimaan 1.4.2019.