Asukkaille

Takaisin uutisiin

Ekokompassi näyttää suuntaa ympäristötyössä

18.05.2016

(18.5.2016) Auroranlinnassa on jo tehty paljon työtä sekä asukkaiden että yhtiön oman toiminnan energia- ja ympäristötietoisuuden kasvattamiseksi. Nyt työssä on otettu askel eteenpäin. KOy Auroranlinna on siirtynyt toteuttamaan Ekokompassi-ympäristöjärjestelmää sekä omistamissaan kiinteistöissä että koko toiminnassaan toukokuussa 2016.

Ekokompassin taustalla ovat Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit, HSY, HSL ja Helen. Ekokompassi on työkalu, jonka avulla Auroranlinna kokoaa yhteen jo nykyisin toteutettavat ympäristötoimet sekä kehittää ympäristöasioiden hallintaa järjestelmällisesti.

Asukkaille Ekokompassin käyttöönotto näkyy mm. energia- ja ympäristöasioihin liittyvänä viestintänä. Viestintäkampanja keskittyy erilaisten käytännön vinkkien antamiseen asukkaille mm. veden säästämisestä ja jätteiden kierrättämisestä. Käyttöönottovaiheessa ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta. Ne ovat jätteiden määrän vähentäminen kiinteistöillä, energian säästö ja asukasviestinnän lisääminen.

Lajittelu on yksi hyvä tapa parantaa ympäristöä. Lajittelua auttavan tiedon välittäminen on yksi osa Auroranlinnan ympäristöohjelmaa.

Arjen asumiseen liittyy esimerkiksi kiinteistöjen lämmönkulutuksen seuranta etähallinnan avulla. Tämän avulla ns. lämpökäyrää voidaan säätää toimistosta käsin, jos ilma on lämmin, ja siten välttää turhaa energiankulutusta. Myös vedenkulutusta kiinteistöillä vähennetään. Auroranlinna asentaa tulevaisuudessa käytettävissä olevia vedenkulutusta vähentäviä laitteita kiinteistöilleen ympäristöohjelmansa mukaisesti.

Osana Ekokompassi-järjestelmän käyttöönottoa Auroranlinnassa on määritelty yrityksen ympäristöpolitiikka, joka kertoo yhtiön tulevaisuuden suunnan ympäristöjohtamisessa.

KOy Auroranlinnan ympäristöpolitiikka

Osana ympäristöjärjestelmän tekoa Auroranlinna on kiteyttänyt ympäristöohjelmansa. Ohjelman pääteemat ovat ” Asukkaiden yhdenvertaisuus ja kestävä asuminen on perusarvomme” sekä ”Toimimme kestävän kehityksen puolesta”.

Teema ”Asukkaiden yhdenvertaisuus ja kestävä asuminen on perusarvomme” tarkoittaa, että KOy Auroranlinna sitoutuu noudattamaan Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikkaa. Yhtiö sitoutuu kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ympäristön suojelemiseen kiinteistöjen huollossa, korjaustoiminnassa ja peruskorjauksissa. Toiminnassa sitoudutaan vähentämään energian kulutusta, tehostamaan materiaalien käyttöä, lisäämään jätteiden kierrättämistä ja hyödyntämistä sekä vähentämään vedenkäyttöä.

Toiminnan yksi perusarvo on asukkaiden yhdenvertaisuus. Auroranlinna on sitoutunut asuinpalveluissaan huomioimaan asukkaiden yhdenvertaisesta kohtelusta sekä rakentamaan vakaan ja turvallisen ympäristön osana Helsingin kaupunkia.

Teema ”Toimimme kestävän kehityksen puolesta” tarkoittaa, että kaikessa KOy Auroranlinnan toiminnassa tähtäimenä on ekologisuus. Tässä toiminnassa apuna on Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä, jota päivitetään vuosittain ja toteutetaan päivittäin kaikissa yhtiön toimissa. Auroranlinna sekä yhtiön henkilöstö ovat sitoutuneet kestävään kehitykseen ja ympäristön suojeluun. Auroranlinnan asunnoissa asuville ja liiketiloissa toimiville tiedotetaan kestävään kehitykseen ja ympäristön suojeluun liittyvistä asioista sekä heitä opastetaan pyrkimään samaan tavoitteeseen.

KOy Auroranlinnan ympäristöpolitiikka on osa Helsingin kaupungin ympäristöjohtamisen kokonaisuutta. Yhtiö toimii lakien ja määräysten mukaisesti kaikessa toiminnassaan, ja huolehtii siitä, että sen palveluntuottajat ja kumppanuudet toimivat lakien ja määräysten mukaisesti kaikessa toiminnassaan. Kaupunkikuvan rakentaminen on osa yhtiön ympäristöpolitiikkaa, samoin Helsingin kaupungin hyvän maineen vaaliminen.

Monessa Auroranlinnan kiinteistössä jo käytettävät Molok-astiat ovat tilavia ja auttavat pitämään pihat siisteinä. Lisäksi ne vähentävät autoliikennettä, kun Molok-astioita tarvitsee tyhjentää paljon harvemmin kuin tavallisia jäteastioita.

Pilottikohteissa työ on jo alkanut

Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä otetaan aluksi käyttöön pilottina kolmella kiinteistöllä. Ne ovat Paulankatu 2, Kaarlenkatu 3-5 ja Pääskylänrinne 15. Kun ympäristöjärjestelmä on auditoitu ja sertifioitu, se laajennetaan myös muihin KOy Auroranlinnan kiinteistöihin.

Kun Ekokompassia on noudatettu kiinteistöillä ja toimistolla puoli vuotta, ja se on auditoitu, järjestelmän noudattamisesta voi saada sertifikaatin.  KOy Auroranlinna valitsi Ekokompassin ympäristöjärjestelmäksi kaikille kiinteistöilleen ja toimistoonsa 9.5.2016 alkaen, jolloin järjestelmää myös alettiin noudattaa.

Kodin jäteopas opastaa lajitteluun (pdf-tiedosto)

Lajittelu- ja ympäristötietoa HSY:ltä

Tietoa mm. muovin ja pakkausjätteen lajittelusta ja keräilystä

Auroranlinnan toimistossa kerrotaan tällaisella tiedotteella, että yhtiössä on siirrytty Ekokompassi. ympäristöjärjestelmään.