Asukkaille

Takaisin uutisiin

Auroranlinna siirtyy EKOenergiaan

19.08.2019

Auroranlinna on sopinut Helenin kanssa ostavansa jatkossa uusiutuvista energianlähteistä peräisin olevaa sähköä. Kaikki Auroranlinnan kiinteistöissään ja toimistossaan käyttämä sähkö täyttää tästä lähtien Suomen Luonnonsuojeluliiton Suomessa perustaman EKOenergia-merkin kriteerit.

EKOenergia-merkki on voittoa tavoittelematon kansainvälinen ympäristömerkki, joka myönnetään vain EKOenergiaorganiaation kriteerit täyttävälle sähköntuotannolle. Käytännössä Auroranlinnan esimerkiksi kiinteistöjensä piha- ja porrashuonevalaistukseen, saunojen lämmitykseen tai pesuloiden koneiden käyttämiseen ostama sähkö alkaa tulla voimaloista, jotka aiheuttavat mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle ja luonnon monimuotoisuudelle, ja on tuotettu uusiutuvilla energianlähteillä kuten tuulivoimalla.

Merkin taustalla on 45 ympäristöjärjestön verkosto, jonka tavoitteena on lisätä tietoutta kestävästä kehityksestä ja edistää ilmastoystävällistä lainsäädäntöä. EKOenergian ostolla Auroranlinna tukee samalla ympäristönsuojelutyötä.

Auroranlinnan ostaman sähkön hinnasta osa menee Ilmastorahastoon, jolla rahoitetaan uusiutuvan energian hankkeita kehittyvissä maissa, joissa esiintyy energiaköyhyyttä. Näiden maiden käytännön hankkeissa kokeneet toteuttajaorganisaatiot tekevät tiivistä yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa, jolloin saavutetaan parhaiten sekä paikalliseen tarpeeseen että kestävän kehityksen edistämiseen liittyvät tavoitteet.

Auroranlinnan kiinteistöihinsä ja toimistoonsa ostama sähkö täyttää jatkossa ympäristö- ja ilmastoystävällisyydellään EKOenergia-merkin vaatimukset