Asukaslehti 1/2022 jaetaan huoneistoihin toukokuussa. Lehdessä on hyvää asiaa muun muassa kiinteistöjen pelastussuunnitelmista, ekologisesta siivouksesta, parvekekasvien valinnasta ja hoidosta, kotien paloturvallisuudesta sekä Auroranlinnan asukastoiminnasta. Lue lehti klikkaamalla kansikuvaa/linkkiä.

Asukaslehti 2/2021 jaetaan koteihin marras-joulukuun vaihteessa. Lue lehti netissä klikkaamalla kansikuvaa.

Auroranlinnan Asukaslehti 2/2021 on tullut painosta ja mennyt jakeluun. Lehtien jakamisesta asuntoihin ja liikehuoneistoihin vastaavat kohteiden huoltoyhtiöt. Lehti on luettavissa myös sähköisessä muodossa täältä

Olemme uudistaneet asukaslehtemme ja samalle lehden nimi on vaihtunut Auroranlinna Uutisista Asukaslehdeksi. Uudistettu 16-sivuinen Asukaslehti on nyt tullut painosta ja lähtenyt huoltomiesjakeluun tiputettavaksi huoneistojemme postiluukkuihin tai postilaatikkoihin. Voit lukea lehden pdf-muodossa tämän linkin kautta.

Auroranlinna Uutiset on nyt Asukaslehti. Lue lehti klikkaamalla kansikuvaa.

Kiinteistö Oy Auroranlinnan uudet nettisivut on avattu. Sivustouudistuksen tarkoituksena on ollut helpottaa sivuston käyttöä sekä tarjota sama tietosisältö nyt myös ruotsiksi ja englanniksi suomen lisäksi.

Auroranlinnalla on ollut jo yli kymmenen vuotta yksi kaikkia kohteita koskeva 24/7-periaatteella toimiva vikailmoitusnumero 010 286 6245. Nyt tuo sama numero on alkanut palvella arkipäivisin asukkaita myös ns. isännöinnin tukipalvelujen yhteysnumerona. Nämä tukipalvelut tuottaa Auroranlinnalle käytännössä Lassila & Tikanoja Oyj Itä-Pasilan Asemapäällikönkatu 12 b:n palvelupisteessään. Poikkeuksia ovat Kirkkonummen Heikkiläntori 2 ja Suomenlinnan Iso Mustasaari 1, joissa tukipalvelut tuottaa kohteen kiinteistönhoitoyhtiö.

Isännöinnin tukipalveluihin kuuluvat asunnon avainasiat, autopaikka- ja saunavuoroasiat sekä muutokset talonkirjaan ja talopesuloihin liittyvät asiat. Asunnon avainten noutojen ja palautusten osalta poikkeuksena ovat ns. jälleenvuokratut asunnot, joissa asukas hakee ja palauttaa asunnon avaimet oman vuokranantajansa kanssa sopimallaan tavalla. Lisäksi muutamissa kohteissa autopaikka-asiat hoidetaan alueen pysäköintiyhtiössä eikä isännöinnin tukipalveluissa,

Numero 010 286 6245 palvelee asumisen arjen asioissa arkipäivisin (aukioloajat löytyvät täältä). Lisäksi numero on siis käytössä 24/-periaatteelle ovenavauspyyntöjen sekä etenkin kiireellisiä toimia vaativien vikailmoitusten tekemiseen.

Sekä yhteydenotot asumisen tukipalveluihin että vikailmoitukset suositellaan tehtäväksi ensisijaisesti sähköisesti, ellei kyse ole kiireellisesti hoidettavasta asiasta. Lassila & Tikanojan asukaspalvelupisteeseen voi lähettää sähköpostia osoitteeseen avaimet.pks@lassila-tikanoja.fi. Sähköinen vikailmoituslomake löytyy täältä.

Asukaslehtisessä esitellään kiinteistönhoidossa syys-lokakuussa 2020 tapahtuneet muutokset.

Lue lehti tästä

Auroranlinna Uutiset 1/2020 on luettavissa tästä pdf-muodossa

KOy Auroranlinnan asukkailta on taas kysytty mielipidettä asumisen palveluista. Kun vastaukset eri kysymyksiin summataan yhteen, on vuodenvaihteen 2015-2016 kyselyyn vastanneiden asukkaiden tyytyväisyys parantunut hieman vuotta aiemmin tehdyn kyselyn tuloksiin verrattuna.

Auroranlinnan asukkaiden mielestä porrashuoneiden ja yleisten tilojen siivous on parantunut selkeästi vuodesta 2013 vuoteen 2016 tultaessa. Myös kiinteistönhoidon ja kiinteistöjen korjaustoiminnan saamat arviot ovat parantuneet hieman. Isännöinnin osalta arvosanat ovat pysyneet kutakuinkin samana kuin edellisessä kyselyssä.

Asukastyytyväisyyskyselyyn vastasi tilastollisesti kattava otos asukkaita kaikista Auroranlinnan kohteista. Vastaajista kaksi kolmesta asuu työsuhdeasunnossa, loput vapaasti vuokrattavissa asunnoissa. Vastanneista valtaosa on naisia. Iältään vastaajat jakaantuvat aika tasaisesti 20 vuodesta eläkeiän kynnykselle asti. Kun vuokrasopimukset Auroranlinnan asuntoihin tehdään nykyään vain määräaikaisina, on pääosa vastaajista asunut asunnossaan alle viisi vuotta.

Kun vastauksista summataan kokonaistyytyväisyyttä Auroranlinnan toimintaan ja asukkaiden asumiseen liittyviin palveluihin, todetaan vastaajista yli 60 prosentin antavan arvosanaksi hyvä tai jopa erittäin hyvä. Trendi on ollut viime vuodet nouseva. Etenkin arvosanan välttävä tai huono antavien määrä on vähentynyt.

 

Kohdepalveluissa hyvää ja kehitettävää

Asukkaiden mielestä isännöinnissä on palvelualtis henkilökunta ja suhteellisen toimiva asiakaspalvelu. Asiointi vuokra-asioissa koetaan helpoksi. Isännöinti koetaan myös luotettavaksi. Järjestyshäiriöihin puuttuminen ja toiminta huoneistokorjauksissa ovat asioita, joissa on asukkaiden mielestä eniten parannettavaa. Tosin 61 prosentilla vastaajista ei onneksi ole kokemusta järjestyshäiriöihin puuttumisesta. Myös toiminnasta tiedottamisessa on vastausten mukaan kehitettävää, mutta siltäkin osin toiminta on vähintään tyydyttävää.

Huoltotoiminnassa työtä tekevä henkilöstö saa isännöinnin tapaan kiitosta asukkailta. Henkilöstö on palvelualtista ja muutenkin toimii asukkaiden mielestä hyvin. Vikailmoituksiin reagoidaan nopeasti. Tyytyväisyys kiinteistöjen viheralueiden hoitoon, ulkokalusteiden kunnossapitoon, lumitöihin ja pihojen hiekoitukseen on kasvanut tilastollisestikin merkittävällä tavalla. Toki niiltä osin toteutuma ei edelleenkään yllä ihan toiveiden tasolle. Myös piha-alueiden ja jätekatosten siisteys kuuluvat asioihin, joissa asukkaat kaipaavat parannuksia.

Siivouksessa on menty selvästi eteenpäin kautta linjan. Parhaat arvosanat tulevat taas siivoustyötä tekeville henkilöille. Asukkaiden mielestä yksittäisistä siivouskohteista parhaiten onnistutaan saunoissa ja huonoiten muissa yleistiloissa kuin saunat ja porrashuoneet.

Kohteiden kiinteistönhoitoa ja siivousta tekevät yhtiöt on myös arvioitu osana kyselyä. Kiinteistönhoidossa alueellisista Heka-yhtiöistä selvästi parhaat arviot saa asukkailta Heka-Malminkartano Oy. Myös Heka-Jakomäki Oy, Heka-Maunula Oy ja Heka-Pihlajisto Oy saavat keskimääräistä enemmän myönteistä palautetta. Yksityisistä palveluntuottajista nousevat kirkkaimmiksi ”tähdiksi” Kiinteistönhuolto Sami Oy ja Kurkimäen Huolto Oy. Siivouksen osalta yksilöity palaute auttaa sen tutkimiseen, missä kohteissa siivous tyydyttää asukkaita parhaiten ja mitä kehittämistä siivouksessa on eri kohteissa. Siivouksessa palvelut ostetaan pääosin samalta palveluntuottajalta.

 

Asuntopalvelun toiminta myös tarkastelussa

Asukastyytyväisyyskyselyssä kyseltiin myös asukkaiden mielipiteitä KOy Auroranlinnan toiminnasta asumiseen liittyvissä asioissa. Ne, jotka sanovat olleensa viimeisen kahden vuoden aikana yhteydessä Auroranlinnaan, antavat vuoden 2015 tutkimuksessa jonkin verran heikommat arvosanat kuin vuonna 2013 toteutetussa kyselyssä, mutta suunnilleen samat arvosanat kuin vuoden 2014 tutkimuksessa. Työsuhdeasunnoissa asuvien tyytyväisyys on laskenut kaikissa tähän kokonaisuuteen liittyvissä osakysymyksissä, vapaasti vuokrattavien asuntojen lähinnä palvelun saatavuutta koskevissa asioissa.

Jossakin määrin voi myös olla, että tässä annetuissa vastauksissa arvioidaan osin muita kuin Auroranlinnan tuottamia palveluita. Asuntojen hakuhan tapahtuu nykyisin sekä työsuhde- että vapaasti vuokrattavissa asunnoissa Stadin asunnot –palvelun kautta. Työsuhdeasunnoissa myös vuokranantaja ei ole Auroranlinna, vaan se on työntekijän työnantaja. Asuntojen vaihtoon liittyvissä asioissa ollaan varmaan tyytymättömiä, jos lopputulos ei ole halutun kaltainen. Mutta silti tulokset luetaan tarkkaan ja siihen paneudutaan, miksi arviot ovat pudonneet kahden vuoden takaisesta, etenkin kun samaa trendiä on myös vapaasti vuokrattavien asuntojen asukkaiden vastauksissa.

Tyytyväisyys Auroranlinnaan vaihtelee vastausten mukaan alueellisesti. Kiinteistönomistajaan ollaan pääosin tyytyväisimpiä siellä, missä ollaan keskimääräistä tyytyväisempiä myös isännöintiin ja kiinteistön ylläpitoon.

Omasta asunnosta asukkailla on pääosin hyvää sanottavaa. Sijaintiin ovat tyytyväisiä liki kaikki ja asunnon kuntoakin pidetään yleensä hyvänä. Ne, jotka eivät koe asunnon kuntoa hyvänä, antavat pääosin arvosanan tyydyttävä.

 

Oma tutkimus antaa paljon tietoa

KOy Auroranlinnan oma asukastyytyväisyystutkimus antaa monipuolisesti tietoa yhtiön asunnoissa asuvien henkilöiden käsityksistä. Tutkimuksen tuloksia käytetään sekä Auroranlinnan oman toiminnan kehittämiseen että käytäessä kehityskeskusteluja yhtiön asuintaloille ja asukkaille palveluita tuottavien toimijoiden kanssa.

Asukkaat voivat vastata kyselyyn nimettöminä ja niin, etteivät yksittäiset vastaukset päädy koskaan KOy Auroranlinnan tietoon. Kyselyn suorittaa Auroranlinnan toimeksiannosta IRO Research Oy, joka myös tekee vastauksista Auroranlinnalle menevän yhteenvedon

IRO Research Oy sai kyselyyn vastaukset kaikkiaan 515 asuintaloudelta, mikä on noin 25 prosenttia koko asuntojen määrästä. Noin puolet vastauksista tuli yhden hengen talouksista.

Jokaisesta Auroranlinnan kiinteistöstä on useita vastauksia, millä varmistettiin, etteivät sen kummemmin ruusut kuin risutkaan perustu yhden asuntokunnan mielipiteisiin.