Kiinteistö Oy Auroranlinnan uudet nettisivut on avattu. Sivustouudistuksen tarkoituksena on ollut helpottaa sivuston käyttöä sekä tarjota sama tietosisältö nyt myös ruotsiksi ja englanniksi suomen lisäksi.

Auroranlinnalla on ollut jo yli kymmenen vuotta yksi kaikkia kohteita koskeva 24/7-periaatteella toimiva vikailmoitusnumero 010 286 6245. Nyt tuo sama numero on alkanut palvella arkipäivisin asukkaita myös ns. isännöinnin tukipalvelujen yhteysnumerona. Nämä tukipalvelut tuottaa Auroranlinnalle käytännössä Lassila & Tikanoja Oyj Itä-Pasilan Asemapäällikönkatu 12 b:n palvelupisteessään. Poikkeuksia ovat Kirkkonummen Heikkiläntori 2 ja Suomenlinnan Iso Mustasaari 1, joissa tukipalvelut tuottaa kohteen kiinteistönhoitoyhtiö.

Isännöinnin tukipalveluihin kuuluvat asunnon avainasiat, autopaikka- ja saunavuoroasiat sekä muutokset talonkirjaan ja talopesuloihin liittyvät asiat. Asunnon avainten noutojen ja palautusten osalta poikkeuksena ovat ns. jälleenvuokratut asunnot, joissa asukas hakee ja palauttaa asunnon avaimet oman vuokranantajansa kanssa sopimallaan tavalla. Lisäksi muutamissa kohteissa autopaikka-asiat hoidetaan alueen pysäköintiyhtiössä eikä isännöinnin tukipalveluissa,

Numero 010 286 6245 palvelee asumisen arjen asioissa arkipäivisin (aukioloajat löytyvät täältä). Lisäksi numero on siis käytössä 24/-periaatteelle ovenavauspyyntöjen sekä etenkin kiireellisiä toimia vaativien vikailmoitusten tekemiseen.

Sekä yhteydenotot asumisen tukipalveluihin että vikailmoitukset suositellaan tehtäväksi ensisijaisesti sähköisesti, ellei kyse ole kiireellisesti hoidettavasta asiasta. Lassila & Tikanojan asukaspalvelupisteeseen voi lähettää sähköpostia osoitteeseen avaimet.pks@lassila-tikanoja.fi. Sähköinen vikailmoituslomake löytyy täältä.

Asukaslehtisessä esitellään kiinteistönhoidossa syys-lokakuussa 2020 tapahtuneet muutokset.

Lue lehti tästä

KOy Auroranlinnan asukkailta on taas kysytty mielipidettä asumisen palveluista. Kun vastaukset eri kysymyksiin summataan yhteen, on vuodenvaihteen 2015-2016 kyselyyn vastanneiden asukkaiden tyytyväisyys parantunut hieman vuotta aiemmin tehdyn kyselyn tuloksiin verrattuna.

Auroranlinnan asukkaiden mielestä porrashuoneiden ja yleisten tilojen siivous on parantunut selkeästi vuodesta 2013 vuoteen 2016 tultaessa. Myös kiinteistönhoidon ja kiinteistöjen korjaustoiminnan saamat arviot ovat parantuneet hieman. Isännöinnin osalta arvosanat ovat pysyneet kutakuinkin samana kuin edellisessä kyselyssä.

Asukastyytyväisyyskyselyyn vastasi tilastollisesti kattava otos asukkaita kaikista Auroranlinnan kohteista. Vastaajista kaksi kolmesta asuu työsuhdeasunnossa, loput vapaasti vuokrattavissa asunnoissa. Vastanneista valtaosa on naisia. Iältään vastaajat jakaantuvat aika tasaisesti 20 vuodesta eläkeiän kynnykselle asti. Kun vuokrasopimukset Auroranlinnan asuntoihin tehdään nykyään vain määräaikaisina, on pääosa vastaajista asunut asunnossaan alle viisi vuotta.

Kun vastauksista summataan kokonaistyytyväisyyttä Auroranlinnan toimintaan ja asukkaiden asumiseen liittyviin palveluihin, todetaan vastaajista yli 60 prosentin antavan arvosanaksi hyvä tai jopa erittäin hyvä. Trendi on ollut viime vuodet nouseva. Etenkin arvosanan välttävä tai huono antavien määrä on vähentynyt.

 

Kohdepalveluissa hyvää ja kehitettävää

Asukkaiden mielestä isännöinnissä on palvelualtis henkilökunta ja suhteellisen toimiva asiakaspalvelu. Asiointi vuokra-asioissa koetaan helpoksi. Isännöinti koetaan myös luotettavaksi. Järjestyshäiriöihin puuttuminen ja toiminta huoneistokorjauksissa ovat asioita, joissa on asukkaiden mielestä eniten parannettavaa. Tosin 61 prosentilla vastaajista ei onneksi ole kokemusta järjestyshäiriöihin puuttumisesta. Myös toiminnasta tiedottamisessa on vastausten mukaan kehitettävää, mutta siltäkin osin toiminta on vähintään tyydyttävää.

Huoltotoiminnassa työtä tekevä henkilöstö saa isännöinnin tapaan kiitosta asukkailta. Henkilöstö on palvelualtista ja muutenkin toimii asukkaiden mielestä hyvin. Vikailmoituksiin reagoidaan nopeasti. Tyytyväisyys kiinteistöjen viheralueiden hoitoon, ulkokalusteiden kunnossapitoon, lumitöihin ja pihojen hiekoitukseen on kasvanut tilastollisestikin merkittävällä tavalla. Toki niiltä osin toteutuma ei edelleenkään yllä ihan toiveiden tasolle. Myös piha-alueiden ja jätekatosten siisteys kuuluvat asioihin, joissa asukkaat kaipaavat parannuksia.

Siivouksessa on menty selvästi eteenpäin kautta linjan. Parhaat arvosanat tulevat taas siivoustyötä tekeville henkilöille. Asukkaiden mielestä yksittäisistä siivouskohteista parhaiten onnistutaan saunoissa ja huonoiten muissa yleistiloissa kuin saunat ja porrashuoneet.

Kohteiden kiinteistönhoitoa ja siivousta tekevät yhtiöt on myös arvioitu osana kyselyä. Kiinteistönhoidossa alueellisista Heka-yhtiöistä selvästi parhaat arviot saa asukkailta Heka-Malminkartano Oy. Myös Heka-Jakomäki Oy, Heka-Maunula Oy ja Heka-Pihlajisto Oy saavat keskimääräistä enemmän myönteistä palautetta. Yksityisistä palveluntuottajista nousevat kirkkaimmiksi ”tähdiksi” Kiinteistönhuolto Sami Oy ja Kurkimäen Huolto Oy. Siivouksen osalta yksilöity palaute auttaa sen tutkimiseen, missä kohteissa siivous tyydyttää asukkaita parhaiten ja mitä kehittämistä siivouksessa on eri kohteissa. Siivouksessa palvelut ostetaan pääosin samalta palveluntuottajalta.

 

Asuntopalvelun toiminta myös tarkastelussa

Asukastyytyväisyyskyselyssä kyseltiin myös asukkaiden mielipiteitä KOy Auroranlinnan toiminnasta asumiseen liittyvissä asioissa. Ne, jotka sanovat olleensa viimeisen kahden vuoden aikana yhteydessä Auroranlinnaan, antavat vuoden 2015 tutkimuksessa jonkin verran heikommat arvosanat kuin vuonna 2013 toteutetussa kyselyssä, mutta suunnilleen samat arvosanat kuin vuoden 2014 tutkimuksessa. Työsuhdeasunnoissa asuvien tyytyväisyys on laskenut kaikissa tähän kokonaisuuteen liittyvissä osakysymyksissä, vapaasti vuokrattavien asuntojen lähinnä palvelun saatavuutta koskevissa asioissa.

Jossakin määrin voi myös olla, että tässä annetuissa vastauksissa arvioidaan osin muita kuin Auroranlinnan tuottamia palveluita. Asuntojen hakuhan tapahtuu nykyisin sekä työsuhde- että vapaasti vuokrattavissa asunnoissa Stadin asunnot –palvelun kautta. Työsuhdeasunnoissa myös vuokranantaja ei ole Auroranlinna, vaan se on työntekijän työnantaja. Asuntojen vaihtoon liittyvissä asioissa ollaan varmaan tyytymättömiä, jos lopputulos ei ole halutun kaltainen. Mutta silti tulokset luetaan tarkkaan ja siihen paneudutaan, miksi arviot ovat pudonneet kahden vuoden takaisesta, etenkin kun samaa trendiä on myös vapaasti vuokrattavien asuntojen asukkaiden vastauksissa.

Tyytyväisyys Auroranlinnaan vaihtelee vastausten mukaan alueellisesti. Kiinteistönomistajaan ollaan pääosin tyytyväisimpiä siellä, missä ollaan keskimääräistä tyytyväisempiä myös isännöintiin ja kiinteistön ylläpitoon.

Omasta asunnosta asukkailla on pääosin hyvää sanottavaa. Sijaintiin ovat tyytyväisiä liki kaikki ja asunnon kuntoakin pidetään yleensä hyvänä. Ne, jotka eivät koe asunnon kuntoa hyvänä, antavat pääosin arvosanan tyydyttävä.

 

Oma tutkimus antaa paljon tietoa

KOy Auroranlinnan oma asukastyytyväisyystutkimus antaa monipuolisesti tietoa yhtiön asunnoissa asuvien henkilöiden käsityksistä. Tutkimuksen tuloksia käytetään sekä Auroranlinnan oman toiminnan kehittämiseen että käytäessä kehityskeskusteluja yhtiön asuintaloille ja asukkaille palveluita tuottavien toimijoiden kanssa.

Asukkaat voivat vastata kyselyyn nimettöminä ja niin, etteivät yksittäiset vastaukset päädy koskaan KOy Auroranlinnan tietoon. Kyselyn suorittaa Auroranlinnan toimeksiannosta IRO Research Oy, joka myös tekee vastauksista Auroranlinnalle menevän yhteenvedon

IRO Research Oy sai kyselyyn vastaukset kaikkiaan 515 asuintaloudelta, mikä on noin 25 prosenttia koko asuntojen määrästä. Noin puolet vastauksista tuli yhden hengen talouksista.

Jokaisesta Auroranlinnan kiinteistöstä on useita vastauksia, millä varmistettiin, etteivät sen kummemmin ruusut kuin risutkaan perustu yhden asuntokunnan mielipiteisiin.

Vuoden 2015 viimeinen Auroranlinna Uutiset -lehtinen on toimitettu huoltoyhtiöihin jaettavaksi Auroranlinnan huoneistoihin.

Lehdessä kerrotaan asukkaan ja kiinteistöyhtiön vastuista vahinkotapauksissa sekä siitä, miten kotivakuutus tulee asukkaan tueksi, jos asukkaan irtaimistoa menee pilalle vaikkapa vesivahingossa.

Lisäksi lehdessä on tietoa mm. uudesta ei kiireellisten vikojen kanssa käytettävästä sähköisen vikailmoituksen järjestelmästä. Käytettäessäään uutta Julmo-järjestelmää, asukas saa sähköpostiinsa tietoa siitä, miten ilmoitettua asia etenee.

Auroranlinnan kiinteistöjen kaikki vikailmoitukset pitäisi tehdä yhtiön 24h-järjestelmän kautta joko puhelimitse numeroon 010 286 6245 tai sähköisesti. Näin vikailmoitukset rekisteröityvät varmasti huoltokirjaohjelmaan tehtäviksi ja seurattaviksi. Sähköiseen vikailmoitukseen pääsee tällä hetkellä klikkaamalla ylävalikosta Kohteemme ja sitten Kaikki kohteemme ja sen jälkeen valitsemalla oman kotitalon osoite. Kohdesivun ensimmäisiä asioita on linkki “Vikailmoitus netissä”.

Auroranlinna Uutiset 3/2015 on luettavissa pdf-muodossa tästä.

Auroranlinna on kehittänyt asiakaspalvelujaan myös vikailmoitusten jättämisen osalta. Nyt mahdollisuus jättää sähköinen vikailmoitus kattaa kaikki Auroranlinnan talot ja asunnot. Samalla vikailmoitusjärjestelmää on parannettu.

Vikailmoitusjärjestelmässä on siirrytty marraskuun 2015 lopulla huoltokirjatoimittaja FimX:n Julmo-järjestelmään kaikissa kohteissa. Useimmissa kohteissa oli aiemminkin sähköinen FimX-vikailmoitusjärjestelmä, mutta Julmo on tarjolla joka kiinteistössä ja asunnossa sekä antaa entistä paremmat eväät kertoa viasta.

Palvelu toimii käytännössä niin, että asukas ilmoittaa, mitä huoneistoa tai tilaa ilmoitus koskee, ja tekee lyhyen vikakuvauksen lomakkeeseen. Lisäksi ilmoitukseen voi liittää halutessaan esimerkiksi kännykällä otetun kuvan selventämään asiaa. Samaten lomakkeessa kerrotaan, saako asuntoon tulla yleisavaimella ja onko siellä kotieläimiä sekä omat yhteystiedot.

Auroranlinnan asukkaiden kaikki vikailmoitukset tulisi tehdä joko puhelimitse 24h-vikailmoitusnumeroon 010 286 6245 tai käyttäen sähköistä vikailmoituslomaketta. Sähköinen vikailmoituslomake löytyy tällä hetkellä oman kotitalon kohdesivulta polkua auroranlinna.fi > Kohteemme > Kaikki kohteet > Oman talon osoite seuraten. Vikailmoituslinkki löytyy kohdesivun yläosasta otsikon Vikailmoitukset ja ovenavaukset alta.

– Auroranlinna toivoo, että mahdollisimman monet ei-kiireelliset vikailmoitukset tehtäisiin sähköisinä Julmoa hyödyntäen. Asukas nimittäin saa jättämäänsä sähköpostiosoitteeseen seurantaraportin eli tietoa siitä, miten asian hoito etenee. Kun ilmoitus menee Julmo-lomakkeen tai 24h-numeron kautta sähköiseen järjestelmään, kohteen huoltoyhtiö ottaa asian hoitoonsa. Samalla tieto tulee meille Auroranlinnaan, jotta voimme seurata sekä talojemme yleistä kuntoa että yksittäisten huoltotoimien tekemistä, kertoo Auroranlinnan tekninen isännöitsijä Rauno Kadenius.

– Keskitetyn vikailmoituspalvelun käytöstä hyötyy viime kädessä asukas. Sen avulla sekä pienet viat että isommat korjaustarpeet ovat varmasti rekisteröityinä ja tulevat siten työlistalle, Kadenius korostaa.

Kiinteistö Oy Auroranlinnan vuosittainen asukastyytyväisyystutkimus tehdään tänä vuonna marras-joulukuun vaihteessa. Käytännössä vastausaika on 16.11. – 4.12.2015.

Tutkimuksen kyselylomakkeen voi täyttää ja palauttaa joko kirjallisesti tai sähköisesti. Vastaaminen kyselyyn tapahtuu niin, että Auroranlinna saa vastauksista vain koosteen.

Tutkimuslomake tulee asuntoon kirjekuoressa. Kirjeessä on mukana on myös palautuskuori, jolla vastaukset voi palauttaa tutkimuksen käytännössä tekevään IRO Research Oy:hyn. Kirjeessä on mainittu myös linkki, jota voi käyttää vaihtoehtoisesti kirjallisen vastaamisen sijaan.

Jos asuntoon ei jostain syystä tule kirjallista lomaketta, asukkaat voivat osallistua tutkimukseen sähköisesti. Tutkimuslinkin saa pyytämällä sitä sähköpostilla Auroranlinnan asuntopalvelusta osoitteesta asuntopalvelu(at)auroranlinna.fi.

KOy Auroranlinna on nyt tehnyt muutaman vuoden täysin omaa asukastyytyväisyyskyselyä. Omalla kyselyllä kysymykset kohdistuvat nimenomaan Auroranlinnan ja sen palvelutuottajien toimintaan ja Auroranlinnan taloihin ja asuntoihin tavalla, jota voidaan hyvin käyttää hyödyksi kehitettäessä Auroranlinnan toimintaa.

 

Lokakuun aikana on ollut jo muutamia kylmiä öitä, joiden jäljilta joissakin paikoissa on esiintynyt ns. mustaa jäätä asvaltin tai muun pinnoitteen pinnalla. Myös ennen pysyvän lumipeitteen satamista asukkailla on keskeinen vastuu liukkauteen varautumisessa. Ulos mentäessä on syytä olla varovainen, jos piha- tai kulkuväylän päällyste on kostean näköinen – etenkin jos liikkuu kesäisissä kengissä tai kesärenkain varustelulla kulkuneuvolla.

Kiinteistöissä lumen poisto ja hiekoitus piha-alueilta kuuluu pääosin kunkin kohteen huoltoyhtiölle. Rivitaloissa ja muissa kohteissa, joissa asunnoilla on oma sisäänkäynti, ulko-oven edusta kuuluu asukkaan vastuulle. Sama vuokralaisen vastuu koskee asuntopihoja ja –parvekkeita. Huoltoyhtiöt tekevät lumi- ja hiekoitustyöt mahdollisimman nopeasti, mutta eivät välttämättä ehdi aina aamuvarhaisella joka kohteeseen. Erityisen haasteellisia ovat päivät, joina lämpötila vaihtuu nopeasti plussan ja miinuksen välillä, mihin mustan jään esiintyminenkin liittyy.

Asukkaillakin on oma vastuunsa estää vahingot. Jos ulkona on lunta tai muuten liukasta, on oltava varovainen eli ei kannata lähteä ulos lipposilla, crockseilla tai muilla huonosti pitävillä kengillä tai esim. kesärenkailla varustetulla polkupyörällä. Lisäksi liukkaudesta tai esimerkiksi jääpuikoista pitäisi ilmoittaa Auroranlinnan 24 H päivystykseen.

Asukkaalla on vastuu olla liikkuessaan varovainen ja huolellinen. Jos esimerkiksi liukastuu jäisellä pinnalla jalassaan sileäpohjaiset kesäkengät tai muuten talvioloihin sopimattomat jalkineet, ja loukkaa itseään, ei voi oikein syyttää muita kuin itseään. Vakuutukset eivät korvaa vahinkoja, jos ulkona liikutaan ilman asianmukaisia jalkineita.

Pihoilla on yleensä tarjolla hiekoitushiekkaa. Jos rapun edusta tai piha näyttää liukkaalta, mikään ei kiellä asukkaita heittämästä hiekkaa liukkaisiin kohtiin. Päin vastoin tämä on suorastaan suositeltavaa toimintaa yhteisen hyvinvoinnin hyväksi.

Kun lumipeite sataa maahan, sitä tulee samalla myös talojen katoille. Lumen pudotus katoilta kuuluu asukkaiden ja omaisuuden turvaamiseksi tehtäviin töihin hiekoituksen tapaan. Katot ja rakenteet kestävät kyllä lumet normaalioloissa. Jos on pelko, että lumi voi aiheuttaa vaaraa, tai jos räystäillä kertyy jääpuikkoja, ryhdytään toimiin. Auroranlinna on kilpailuttanut kaikkien kohteiden lumenpoiston ja valinnut yhden luotettavaksi ja kokeneeksi tunnetun yrityksen hoitamaan koko kantaa.

Perusidea on, että huoltohenkilöstö tarkkailee kattoja ja tilaa pudotuksen, joka tehdään kolmen päivän sisällä tilauksesta. Asukkaat voivat ja saavat tietysti ilmoittaa 24 H numeroon tai netin vikailmoituslomakkeella, jos havaitsevat räystäillä lumilippoja tai jääpuikkoja. Vikailmoitukset menevät huoltoyhtiön tietoon ja huoltoyhtiö ryhtyy sitten toimiin. Huoltoyhtiön tehtävä on myös valvoa, että pudotus tehdään sovittuna aikana.

Asukkaan on huolehdittava itse
, että pudotettavan lumen alle ei jää mitään asukkaalle kuuluvaa. Lumi tiputetaan käytännössä suoraan alas ja tulee sekä tiputettaessa että itsestään pudotessaan maahan sillä kohtaa, mihin se sattuu putoamaan. Auroranlinna tai urakoitsija eivät korvaa esimerkiksi asukkaan istuttamia kasveja tai pihakalusteita, vaan asukkaan on itse siirrettävä tai suojattava omaisuutensa.

Lunta pudotetaan aina merkityllä alueella ja niin, että alhaalla on urakoitsijan henkilökuntaa valvomassa pudotusaluetta. Heille ei kuitenkaan kuulu esimerkiksi seinään nojaavien polkupyörien tai pihalla olevien kalusteiden siirto.

Etenkin rivitalojen takapihojen ja muiden asuntopihojen puolella on syytä olla varovainen aina, kun katolla on lunta. Erityisen tärkeää on varottaa ulkona leikkiviä lapsia sekä liukkauden että katolta putoavan lumen vaaroista.

Syksyn ensimmäinen Auroranlinna Uutiset asukaslehtinen jaetaan Auroranlinnan omistamiin asuntoihin ja toimitiloihin syyskuun loppuun mennessä. Lehdessä kerrotaan kotien ikävistä vieraista eli yleisimmistä kodeissa havaituista tuholaisista sekä annetaan ohjeita niiden tunnistamiseen ja torjuntaan. Lehdessä on myös tietoa pian alkavasta muovipakkausten erilliskeräyksestä sekä Auroranlinnan uusista kiinteistönhoidon palvelusopimuksista. Koko lehden voit lukea pdf-muodossa klikkaamalla tästä.

Jos kotiisi tai huoneistoosi ei ole tullut syyskuun 2015 aikana Auroranlinna Uutiset –lehteä 2/2015, voit antaa asiasta palautetta joko nettisivujemme palautelomakkeella (Kohteet > Kaikki kohteet > oman kohteen osoite, lomake löytyy oman kotitalosi kohdesivulta) tai laittamalla viestin osoitetietoinesi osoitteeseen info(at)auroranlinna.fi.

Lehteen liittyvät myös uutiset

:
18.09.2015 Tuholaiset palasivat kaupunkiin
11.09.2015 Asuntoa ei voi pitää hotellina