Asukkaille

Takaisin uutisiin

Helsingin Korkotukiasuntojen sulautuminen Auroranlinnaan

11.10.2019

Helsingin kaupungin omistama KKOY Helsingin Korkotukiasunnot liitetään kaupungin kokonaan omistamaan vapaarahoitteiseen vuokrataloyhtiö Kiinteistö Oy Auroranlinnaan 1.1.2020 alkaen. Muutoksella kevennetään ja yhdenmukaistetaan kaupungin kiinteistöomaisuuden hallinnointia.

Korkotukiasuntojen vuokralaiset siirtyvät Kiinteistö Oy Auroranlinnan vuokralaisiksi, ja vuokrasopimukset siirtyvät sellaisinaan Auroranlinnalle.

Kiinteistö Oy Auroranlinna toimittaa vuokralaisille marras- joulukuun vaihteessa uudet vuokranmaksukuitit. Tammikuun 2020 vuokraa ei makseta enää Helsingin kaupungin tilille.

Vuokranmaksun sekä siihen liittyvien mahdollisten E-laskujen ja suoraveloitusten muutosten lisäksi asia ei edellytä muita toimenpiteitä vuokralaiselta.

KKOy Helsingin Korkotukiasunnot sulautuminen Auroranlinnaan 1.1.2020

KKOy Helsingin korkotukiasuntojen korkotukirajoitukset ovat päättyneet vuoden 2019 aikana, jonka jälkeen yhtiö sulautuu Helsingin kaupungin asettamien tavoitteiden mukaisesti, Helsingin kaupungin 100 % omistamaan Kiinteistö Oy Auroranlinnaan, jonka omistuksessa on myös muut Helsingin kaupungin vapaarahoitteiset vuokratalot. Kiinteistö Oy Auroranlinnan tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto käytetään yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen. Sulautuminen tapahtuu 1.1.2020 lähtien.

Miksi sulautuminen:

Helsingin kaupunki on asettanut sulautumisen valmistelun yhtiöiden vuoden 2019 kaupunginvaltuustolle raportoitavaksi tavoitteeksi. Sulautumisella keskitetään ja yhdenmukaistetaan kiinteistöjen hallintaa, joka tehostaa toimintaa ja takaa samat toimintatavat eri kiinteistöille. Lisäksi eri kiinteistöjen taloudelliset riskit pystytään hallitsemaan paremmin suuremmalla kiinteistömassalla. Sulautumiseen ei liity kiinteistöjen myyntiaikeita.

Milloin asiasta on päätetty:

Helsingin kaupunki on kehittänyt omistamiensa asuinkiinteistöjen hallinnointia ja omistusta 2000-luvulla sekä luodakseen asukkaille tasa-arvoiset vuokraehdot että tehostaakseen niin asuntojen omistamisen, isännöinnin kuin yllä- ja kunnossapidonkin prosesseja. Käytännössä tämä on tarkoittanut sitä, että kaupungin ns. ara-vuokra-asuntojen omistus on keskitetty Heka Oy:lle ja vapaarahoitteisten asuntojen omistus tai omistajatoiminnot Kiinteistö Oy Auroranlinnalle. Kaupunki on asettanut yhtiöille tavoitteeksi sulautumisen valmistelun vuodelle 2019 siten, että sulautuminen toteutuisi 2020. Varsinaiset päätökset sulautumisesta on tehty elokuun 2019 lopulla.

Vuokrasopimusten muutokset:

Korkotukiasuntojen asukkaiden nykyiset vuokrasopimukset pysyvät voimassa sellaisenaan omistajavaihdoksen jälkeenkin. Yksittäisiä huoneistoremontteja tehdään myös jatkossa vain asukkaan vaihtuessa. Sulautumisen yhteydessä ainoastaan osa yhteystiedoista sekä vuokranmaksuun liittyvät tili- ja viitenumerot muuttuvat. Uudet vuokranmaksukuitit ja tarvittavat ohjeet lähetetään erikseen marraskuun 2019 lopulla.

Vaikutus vuokriin:

Vuoden vaihteessa vuokrat korottuvat ainoastaan sopimuksen mukaisella normaalilla vuosikorotuksella. Yhtiön vuokrien tasoa sekä kiinteistöille kertyneen korjausvelan suuruutta selvitetään sulautumisen jälkeen ja mahdollisista sopimuskorotusta korkeammista korotuksista päätetään erikseen tehtyjen selvitysten jälkeen. Kiinteistö Oy Auroranlinna noudattaa toiminnassaan Hyvä Vuokratapa 2018 -ohjeistusta.

Keskinäiset vaihdot:

Korkotuettuihin asuntoihin liittyvä huoneistojen keskinäinen vaihtomahdollisuus päättyy sulautumisen yhteydessä 31.12.2019. Tämän jälkeen mahdollista toista asuntoa voi hakea Stadin Asuntojen kautta stadinasunnot.fi tai vuokraovi.com -palvelusta, kuten muitakin Helsingin kaupungin omistamia vapaarahoitteisia asuntoja.

Muutokset koskevat seuraavia yhteystietoja

www.korkotuki.fi > 1.1.2020 alkaen   www.auroranlinna.fi
asuntopalvelu(at)korkotuki.fi > 1.1.2020 alkaen asuntopalvelu(at)auroranlinna.fi
Vikailmoitukset puh. 010 636 5000 > 1.1.2020 alkaen puh. 010 286 6245