Asukkaille

Takaisin uutisiin

Auroranlinna hakee korjausosaajaa

08.10.2012

KOy Auroranlinnan palveluksessa on kaksi teknistä isännöitsijää, joista toisen vastuualueena ovat perinteiset teknisen isännöitsijän tehtävät ja toisen etenkin korjausrakennuttamisen ja kunnossapidon pitkän aikavälin valmistelu ja käytännön hankkeiden eteenpäin viemisen johtaminen ja valvonta.

Nyt korjausrakennuttamisen ja kunnossapidon vastuualueen tekninen isännöitsijä on jäämässä eläkkeelle ja hänen tilalleen haetaan uutta henkilöä.

Uutta henkilöä haetaan seuraavanlaisella ilmoituksella:

Oletko etsimämme timanttisen ammattitaitoinen
KORJAUSRAKENNUTTAJA

Helsingin kaupungin omistama KOy Auroranlinna omistaa vapaarahoitteisia vuokrataloja eri puolilla Helsinkiä.

Haemme teknistä isännöitsijää, jonka vastuualueena ovat kiinteistöjemme pitkän aikavälin kunnossapidon ja korjaamisen suunnittelu, hankkeiden suunnittelun, kilpailutuksen ja toteutuksen johtaminen kiinteistönomistajan edustajana sekä korjaus- ja kunnossapitotöiden rakennuttaminen tai rakennuttamisen ohjaus ja valvonta. Arvostamme julkisiin hankintoihin liittyvien pelisääntöjen tuntemusta.

Lähivuosina tehtävän yhtenä haasteena on kiinteistökannan energiatalouden kehittäminen.

Tehtävään valittavalta edellytetään tehtävään sopivaa koulutusta (esim. rakennusmestari tai amk-insinööri, lisäetuna esim. ITS-TEK ja kokemus teknisestä isännöinnistä) ja usean vuoden työkokemusta korjausrakennuttamisen tehtävissä.

Hakemukset palkkatoivomuksineen ja CV:n pyydämme lähettämään 31.10. klo 16.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen info@localhost tai kirjeitse osoitteeseen KOy Auroranlinna, Tukholmankatu 2, 3. krs, 00250 Helsinki. Viestin otsikkoon tai kuoreen merkintä ”tekninen isännöitsijä”.

Lisätietoja tehtävästä antavat toimitusjohtaja Leena Raineranta leena.raineranta@localhost tai puh. 0207 199681 ja tekninen isännöitsijä Pekka Mikkonen pekka.mikkonen@localhost tai puh. 040 356 4363.

Tehtävän menetyksellinen hoitaminen edellyttää siis sopivanlaista koulutusta, jollainen on esimerkiksi rakennusmestarin tai amk-insinöörin tutkinto, sekä korjausrakennuttamisessa tarvittavaa työkokemusta. Rakennuttamiseen liittyvä lisäkoulutus katsotaan hakijalle eduksi. Tehtävään kuuluu myös jonkin verran jokapäiväisiä vuokrataloyhtiön teknisen isännöitsijän tehtäviä yhdessä toisen teknisen isännöitsijän kanssa. On myös eduksi, jos hakijalla on lisäksi koulutusta tekniseen isännöintiin – esim. ITS-TEK – ja työkokemusta alalta.

Auroranlinna käyttää etenkin isoissa ja isohkoissa hankkeissa apunaan ulkopuolista rakennuttajakonsulttia. Pienissä hankkeissa rakennuttamistehtävät voivat kuulua tekniselle isännöitsijälle. Käytännön toteutuksissa tekninen isännöitsijä toimii yleensä kiinteistönomistajan edustajana muihin rakennushankkeen suunnittelijoihin, rakennuttajaan ja toteuttajiin päin. Samaten yhtiö hyödyntää eri alojen asiantuntijoita mm. kiinteistöjen PTS:ia tehtäessä. Tekninen isännöitsijä johtaa ja valvoo työn etenemistä.

Helsingin kaupungin omistamana kiinteistöyhtiönä KOy Auroranlinna toimii julkisiin hankintoihin liittyvien pelisääntöjen mukaisesti. Tämän vuoksi julkisiin hankintoihin liittyvä kokemus on tehtävään hakeville eduksi. Myös lähivuosien yhteen tärkeään osa-alueeseen eli rakennusten energiatehokkuuden lisäämiseen liittyvästä osaamisesta on hakijalle etua.

Auroranlinnan omistamat kiinteistöt ovat eri puolilla Helsinkiä. Työ edellyttää omalla autolla tapahtuvaa liikkumista kiinteistöissä. Yhtiön toimisto sijaitsee kiinteistökannassa liikkumisen kannalta hyvässä paikassa Tullinpuomissa osoitteessa Tukholmankatu 2.

Yhtiön omistamista kiinteistöistä saa hyvin lisätietoa näiltä nettisivuilta klikkaamalla sivun yläreunasta ”Kohteemme”.