Asukkaille

Takaisin uutisiin

Asukastyytyväisyyttä tutkitaan taas

12.11.2015

Kiinteistö Oy Auroranlinnan vuosittainen asukastyytyväisyystutkimus tehdään tänä vuonna marras-joulukuun vaihteessa. Käytännössä vastausaika on 16.11. – 4.12.2015.

Tutkimuksen kyselylomakkeen voi täyttää ja palauttaa joko kirjallisesti tai sähköisesti. Vastaaminen kyselyyn tapahtuu niin, että Auroranlinna saa vastauksista vain koosteen.

Tutkimuslomake tulee asuntoon kirjekuoressa. Kirjeessä on mukana on myös palautuskuori, jolla vastaukset voi palauttaa tutkimuksen käytännössä tekevään IRO Research Oy:hyn. Kirjeessä on mainittu myös linkki, jota voi käyttää vaihtoehtoisesti kirjallisen vastaamisen sijaan.

Jos asuntoon ei jostain syystä tule kirjallista lomaketta, asukkaat voivat osallistua tutkimukseen sähköisesti. Tutkimuslinkin saa pyytämällä sitä sähköpostilla Auroranlinnan asuntopalvelusta osoitteesta asuntopalvelu(at)auroranlinna.fi.

KOy Auroranlinna on nyt tehnyt muutaman vuoden täysin omaa asukastyytyväisyyskyselyä. Omalla kyselyllä kysymykset kohdistuvat nimenomaan Auroranlinnan ja sen palvelutuottajien toimintaan ja Auroranlinnan taloihin ja asuntoihin tavalla, jota voidaan hyvin käyttää hyödyksi kehitettäessä Auroranlinnan toimintaa.