Asukkaille

Takaisin uutisiin

Asukastyytyväisyyttä kysytään joulukuussa kaikilta asukkailta

01.12.2012

Auroranlinna on tehnyt vuosittain asukastyytyväisyyskyselyn osana Helsingin kaupungin kiinteistöyhtiöiden asukastutkimusta. Kun kyselyn otanta on ollut pieni, on saatu palaute jäänyt Auroranlinnan mielestä turhan vähäiseksi. Sen vuoksi yhtiössä on nyt päätetty antaa kaikille Auroranlinnan asukkaille mahdollisuus kertoa, mitä hyvää ja mitä parannettavaa heidän asumiseensa liittyvissä palveluissa on.

Asukastyytyväisyystutkimus on Auroranlinnalle tärkeä apuväline mm. keskusteluissa kiinteistöjen isännöinti-, kiinteistönhuolto- ja siivouspalveluita tuottavien yritysten kanssa toiminnan laadusta ja sen kehittämisestä. Palautetta käytetään myös yhtiön oman toiminnan arviointiin. Siksi olisi erittäin tärkeää, että mahdollisimman moni Auroranlinnan asukas vastaisi kyselyyn.

Kyselyyn vastaaminen on helppoa ja nopeaa. Kyselylomakkeeseen pääsee intenernetissä osoitteessa http://www.iro.fi/auroranlinna. Tutkimuksen käytännön teko on sovittu puolueettoman tutkimuslaitoksen IROResearch Oy:n tehtäväksi. Näin varmistetaan vastausten ehdoton luottamuksellisuus toimeksiantajaan eli Auroranlinnaan päin.

Vastausaika on joulukuun 2012 alusta joulukuun 2012 loppuun. Asiasta on myös jaettu tiedote kaikkiin yhtiön omistamiin asuntoihin marras-joulukuun vaihteessa.