Asukkaille

Takaisin uutisiin

Asiakaspalvelu saa Auroranlinnan asukkailta kiitosta

04.04.2013

Auroranlinna teetti joulukuussa 2012 ensimmäisen oman asukastyytyväisyystutkimuksen. Aiemmin Auroranlinnan asunnot ovat olleet osa yleistä Helsingin kaupungin vuokra-asukkailleen tekemää tutkimusta. Omalla tutkimuksella haluttiin tarjota nyt kaikille auroranlinnalaisille mahdollisuus antaa palautetta. Lisäksi kysymyksiä voitiin muokata paremmin Auroranlinnaa hyödyttäviksi.

Kyselyyn, jonka teki käytännössä tutkimusyhtiö IROResearch, vastasi tyypillisimmin työsuhdeasunnossa yksin asuva 40-60 –vuotias nainen. Sinänsä se, että työsuhdeasunnoissa asuvia oli 2/3 vastaajista, on ymmärrettävää. Onhan Auroranlinnan ensisijainen tehtävä tarjota nimenomaan työsuhdeasuntopalveluita Helsingin kaupungin eri virastoille ja laitoksille.

Vastaajilta pyydettiin arvioimaan eri asioita asteikolla erittäin huonosta erinomaiseen. Vaihtoehtoja oli viisi eli erinomaisen numeroarvo oli 5. Asukkaiden kokonaistyytyväisyys kiinteistöyhtiön toimintaan ja palveluihin oli keskimäärin 3,24 eli sanallisesti kohtalaisen hyvä. Myös isännöinnin, huollon ja korjausten sekä siivouksen eri osatekijöille annetut arviot antoivat kullekin palvelun osa-alueelle arvosanaksi saman kohtalaisen hyvä.

Palvelualttius ja ammattitaito saavat kiitosta

Kun eri palveluita koskevia kysymyksiä perataan tarkemmin, löytyy kustakin palvelusta sekä vahvuuksia että selkeitä kehittämisalueita. Sekä Auroranlinnan että paikallisisännöinnistä vastaavien Helsingin kaupungin asunnot Oy:n eli Hekan alueyhtiöiden henkilökunnan toiminta ja asiakaspalvelun toimivuus ja henkilökunnan palvelualttius saavat kiitosta. Auroranlinnan oma henkilöstö saa kiitosta myös ammattitaidostaan.

Isännöinnissä eniten kritiikkiä annetaan järjestyshäiriöihin puuttumisesta. Reilusti yli puolella ei ole kuitenkaan mitään kokemusta asiasta, minkä vuoksi arviot edustavat enemmän yksittäistapauksia kuin yleistä ongelmaa.

Selkeästi pääosaa vastaajia koskevista kysymyksistä huonoimmat arviot isännöinti saa toiminnasta huoneistokorjauksissa. Tätä selittänee osaltaan se, että asukkaalle kyseessä on kotiin liittyvä toive ja niin isännöinnille kuin kiinteistönomistajallekin yksi ratkottava asia tuhansien asuntojen asuntomassassa. Asukkaat luonnehtivat asunnon kuntoa muuttohetkellä yleensä hyväksi, ja korjaustarpeet liittyvät pitkälti asumisen aikana tapahtuvaan luontaiseen kulumiseen.

Lumen poisto ja hiekoitus saavat kritiikkiä

Kiinteistönhuollon ja korjausten töistä asukkailta tulee eniten arvostelua talojen pihojen talvisista lumi- ja hiekoitustöistä sekä pihojen puhtaanapidosta ja ulkokalusteiden kunnossapidosta ja jätekatosten siisteydestä. Nämä työt saavat arvosanaksi kohtuullinen. Tämä on nimenomaan huoltoyhtiöille menevää palautetta. Viheralueiden hoito, josta vastaa vihertyöurakoitsija, saa arvosanan kohtuullisen hyvä kuten huolto- ja korjauspalvelujen toimivuus ja vikailmoitusten hoito. Jälkimmäisissä keskitetty vikailmoituspalvelu lienee ainakin yksi tekijä, joka on helpottanut asioiden hoitamista.

Myös huoltoyhtiöiden henkilökunta saa myönteistä palautetta sekä palvelualttiudestaan että toiminnastaan. Siivoushenkilökuntaa arvioidaan myös varsin myönteisesti. Suuri joukko vastaajia ei kuitenkaan osannut sanoa mitään siivoushenkilökunnan toiminnasta ja palvelualttiudesta. Yksittäisistä töistä saunojen siivous kuului asioihin, joista reilusti yli puolet vastaajista ei osannut esittää arviotaan. Yleisarvosana niin porrashuoneiden, saunojen ja muiden yhteistilojen siivoukselle oli kohtalainen.

Auroranlinnan omasta toiminnasta hyviä arvioita

Uutena elementtinä kyselyssä oli nyt Auroranlinnan omaa toimintaa koskeva osio. Yhtiön henkilöstö sai ilokseen todeta, että palautteet henkilökunnan tavoitettavuudesta, palvelualttiudesta ammattitaidosta ja lupausten pitävyydestä olivat pääosin arvosanaa hyvä tai erittäin hyvä. Miellyttävää oli myös tieto, että suurin osa asukkaista oli hyödyntänyt yhtiön internet-sivuja. Puolet vastaajista oli käynyt sivuilla useita kertoja viimeisen vuoden aikana.

Kyselyssä yhtenä taustatekijänä oli tieto, asuuko vastaaja työsuhdeasunnossa vai ei. Tämä tekijä erotti vastaajia jonkin verran mm. kysyttäessä, onko asunnon vuokrataso edullinen vai kallis. Molemmissa ryhmissä noin neljännes piti asuntoa edullisena, mutta työsuhdeasunnoissa asuvista selvästi pienempi osa piti asuntoa kalliina kuin niistä, jotka eivät asu työsuhdeasunnossa. Työsuhdeasunnossa asuvista 58 prosenttia piti asuntoa kohtuuhintaisena ja muista 48 prosenttia.

Molemmissa ryhmissä on paljon asukkaita, jotka pitävät Auroranlinnaa mieluisimpana vuokranantajana. Asukkaista suuri osa muuttaisi nykyiseen asuntoonsa varmasti, jos joutuisi nyt valitsemaan uutta kotia itselleen.

Auroranlinnan asunnoissa asumista luonnehditaan hyvin turvalliseksi ja rauhalliseksi. Pääosa kertoi myös olevansa tyytyväisiä elämäänsä. Pihapiirin viihtyisyys ja asunnon sopivuus asumisen nykytarpeisiin saavat myös sangen hyvät arviot. Asukkaiden yhteishenkeä luonnehditaan kohtalaisen hyväksi.

Asukkailta kysyttiin myös, miten pitää toimia erilaisissa korjaamista vaativissa vahinkotilanteissa. Se ei näytä olevan edelleenkään selvää kaikille, että kaikki asuntoa tai kiinteistöä koskevat vikailmoitukset ilmoitetaan vikailmoituspalveluun joko puhelimitse numeroon 010 286 6245 tai tekemällä ei-kiirellisissä asioissa ilmoitus internetissä vikailmoituslomakkeella (katso ohjeet tämän sivuston kohdasta 24h).

Auroranlinnalaiset kriittisempiä kuin hekalaiset

Niissä kysymyksissä, jotka olivat samoja Auroranlinnan ja Heka Oy:n asukkaille, ilmeni, että auroranlinnalaiset olivat kautta linjan vähemmän tyytyväisiä palveluihin kuin hekalaiset. Kun paikallisisännöinnin ja suurimmaksi osaksi myös kiinteistönhoidon palvelut tulevat Auroranlinnan taloihinkin Hekan alueellisilta tytäryhtiöiltä, tullaan tutkimuksen seurauksena pohtimaan yhdessä Hekan alueyhtiöiden henkilöstön kanssa, mistä erot johtuvat ja miten auroranlinnalaisten tyytyväisyyttä voisi nostaa.

Auroranlinnan asukastyytyväisyyskysely tehtiin toimittamalla huoltoyhtiöiden välityksellä kyselystä kertova teaser jokaiseen asuntoon marras-joulukuun vaihteessa. Itse kyselyyn vastaaminen tapahtui internetissä joulukuun aikana. Kaikki vastaukset menivät IROResearchin palvelimelle ja käsiteltiin siten kunkin vastaajan nimettömyys täysin varmistaen.

Vaikka vastaajamäärä kasvoi selvästi aiemmasta, olisi Auroranlinna mielellään nähnyt aktiviteetin olleen nyt toteutunutta vilkkaamman. Kun tarkoitus on kehittää asumisen palveluita, kaikki mielipiteet kiinnostavat.